Se alla
Berit Krantz

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Årsredovisning

Tisdag 14 februari 2023

Liberalernas representant i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, Berit Krantz sammanfattar och kommenterar här nämndens årsredovisning, läs även på Berits blogg.

Nämndmötet i veckan handlade om årsrapporten för 2022 och i samband därmed fick vi en fördjupad redogörelse för alla nämndens verksamhetsområden. Jag är imponerad av hur många möjligheter det finns att ta väl hand om de äldre men också att ambitionen är så hög hos all personal att göra det bästa för den enskilde.

Det är en stor förvaltning som har många lagar och förordningar att rätta sig efter. Vi har drygt 10.000 medarbetare och av dessa är 370 chefer. Vi utför 40.000 insatser varje dygn och vi arbetar dygnet runt alla dagar på året.

Allt detta måste styras och i toppen av styrningen finns vår förvaltningsdirektör Babbs Edberg. Hon har till sin hjälp en ekonomiavdelning och en personalavdelning samt avdelningschefer för verksamheten såsom chefer för vård- och omsorgsboenden, chefer för hemtjänst, hälsa- och sjukvård, service och för avdelningsmyndighet.

Serviceavdelningen har bl a hand om måltider, fordon och lokalvård. Man levererar lunch och kvällsmål till 140 olika adresser varje dag. Avdelningen ger service till 11 andra förvaltningar inom staden. Kuriosa; man har egna köttbullemaskiner!

Avdelning Hälsofrämjande har hand om bl a Fixartjänster, Träffpunkter och Anhörigstöd. Kuriosa; Varje vecka spelas gåfotboll med Ralf Edström!

Avdelning Myndighet fattar dagligen 20.000 beslut om vård- och omsorgsboendeplatser, korttidsvistelser och hemtjänstinsatser. Kuriosa; Det förändringsarbete som avdelningen har startat följs av forskare på Göteborgs universitet.

Avdelning Hälsa- och sjukvård har 626 sjuksköterskor, 140 arbetsterapeuter, 123 fysioterapeuter och 10 farmaceuter. Kuriosa; Vi är den  största kommunala hälsa- och sjukvårdsorganisationen i Sverige.

Hemtjänsten gör 12.200 besök per dygn. Kuriosa; Vi har en egen båt för besök på öarna i Göteborgs skärgård.

Avdelningen för vård- och omsorgsboenden har ca 3000 lägenheter i 45 boenden och 186 korttidsplatser. Kuriosa; vi har hemtjänst för döva och en särskild avdelning för döva på ett boende.

Avdelning HR hanterar ju de anställda t ex gjordes 150.000 löneutbetalningar förra året. Och vi vill ju ha fler anställda så avdelningen publicerade 859 annonser förra året, i alla medier t ex på Facebook.

Avdelning Kvalitet- och utveckling arbetar med larmmottagnng, digital nattillsyn och service av välfärdsteknik. Larm finns av flera slag; larmknapp, dörrlarm, epilepsilarm och rörelselarm.

Det var en mycket bra genomgång i mindre grupper vilket gjorde att det fanns mer tid till frågor. Hela genomgången tog 3 timmar så ni förstår att ovanstående beskrivningar bara är en droppe i havet.