Se alla
Berit Krantz

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 31 januari

Måndag 13 februari 2023

Liberalernas representant i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, Berit Krantz rapporterar från nämndens januarimöte, läs även på Berits blogg.

Att hantera våra Vård och omsorgsboende (VoB) är en ständigt pågående process. Det finns boenden som inte är lämpliga att bedriva verksamhet i av olika skäl och då måste ju de som bor där flytta till ett annat boende. Så har nu skett med Fjällbo Park där de boende flyttar till Silvergruvan vid Selma Lagerlöfs Torg och är alldeles nybyggt.

Det gäller också för Agaten vid Berzeliigatan som var klart olämpligt att ha denna typ av verksamhet i – ett hus från 1800-talet med 7 våningar, högt i tak och en hiss som fungerade mycket dåligt. Anpassat och ombyggt men som ändå inte levde upp varken till de boendes eller personalens behov.

När det gäller budgeten så deltog vi inte i beslutet. Där fanns märkliga skrivningar – på ena sidan står det att äldres självbestämmande ska stärkas och på nästa sida vill man ta bort möjligheten att bestämma var man vill bo. Vi =Alliansen motiverade vårt ”icke deltagande” i ett yttrande.

Vi tillstyrkte en detaljplan för bebyggelse vid Frölunda Torg liksom ett program för Tynnered.

Vi hade några ärenden om valfriheten för människor att välja var man vill bo respektive vem man vill släppa in i sitt hem för att få hjälp. Dessa bordlades av vänstersidan.