Se alla
Berit Krantz

Äldrenämndens oktobers möte

Måndag 31 oktober 2022

Ett fullspäckat nämndsmöte med allt från listeria till riktlinjer för höjd beredskap på Äldrenämndens oktobers möte som Liberalernas ledamot Berit Krantz skriver om. Läs mer på Berits blogg.

Först fick vi  en hel del information om:

listeria hade ju upptäckts i 6006 portioner av hemtjänstens matlådor kunde vi läsa i media nyligen. Felet hade uppstått i ett nedkylningsskåp. Alla portioner kastades förstår och det visade sig att ingen blivit smittad.

kösituationen till våra vård- och omsorgsboenden är ca 300 varav de flesta har fått ett erbjudande men valt att stå kvar i väntan på ett annat boende. Kön har successivt minskar sedan 2021.

* vi har en budget som går plus

* frågan om husdjur är nu utredd. Boende får ha husdjur om man kan sköta dem själv. Besökare får ta med sig djur. Inga djur får vistas ute i verksamheterna utan bara i respektive boendes lägenhet.

”Inkluderar alla djur. Gäller vård- och omsorgsboende, korttid och avlösning. Begreppsförklaring för vårdhund, besökshund och terapihund samt hänvisar till regelverk för dessa hundar. Privata hundar eller andra djur får inte vistas i en vård- och omsorgsverksamhet utan särskilt uppdrag alternativt som husdjur till hyresgäst på vård- och omsorgsboende. Detta beslut gäller från 2023-02-01. Djur får inte medtas till eller medfölja besökare på avlösnings- och korttidseheter. Säkerhetsaspekter såsom allergier, rädsla, smitta samt djurets säkerhet” har beaktats.

Så gick vi över till dagordningen.

* Vi tillstyrkte Göteborgs Stads policy för måltider. ”Alla som hanterar mat och måltider på vård- och sorgsboenden, korttid och avlösning samt måltidsarbetare omfattas av anvisningen. För hemtjänst och dagverksamhet är anvisningarna stödjande och inte styrande.” Jag fick inget svar på min fråga varför det inte finns något liknande för maten i hemtjänsten. Det kan ju vara att det är svårt för en äldre person att ta fram en matlåda ur kylen, värma och äta ensam. Då gäller ju inte ”trivsamma och integrerande(?) måltider som ska ge förbättrad hälsa och välbefinnande.” Under rubriken Social dimension står att det behövs ”flexibla måltidslösningar som ger valmöjlighet och delaktighet.” Dit är det en bit kvar för dem som får maten via hemtjänsten.

* Nästa punkt handlade om Riktlinjer för höjd beredskap och vi tillstyrkte dessa riktlinjer. På min fråga om nämndens säkerhetschef är krigsplacerad i sin befattning och om inte, har vi i så fall en vice ? Svaret blev att krigsplaceringarna inte är klara ännu.

* Vi tillstyrkte också Samverkansavtal – Digitala hjälpmedel i samverkan. Allt som underlättar kommunikation mellan dessa två storheter bör underlättas, ju förr desto bättre.

* Frågan om Tre stiftelsers avtal bordlades eftersom inte all information i ärendet framkommit ännu.

* Även ett yrkande om speciella hemtjänstteam för dem med olika funktionsnedsättningar i hemtjänsten bordlades.

Sammanträdet avslutades med en halvtimma till godo.