Se alla
Heart Aerospace elflyg

Göteborgsföretaget Heart Aerospace skapar framtidens elflyg

Onsdag 1 mars 2023

Göteborgsföretaget Heart Aerospace revolutionerar resandet genom sina elflyg. Företaget leder omställningen till flyg med noll utsläpp och planerar ha sina första plan i luften 2028. De fick besök av en Liberal delegation. 

En stark liberal delegation besökte Heart Aerospace i Säve. Tre riksdagsledamöter, Helene Gellerman från Lerum, Louise Eriksson från Malmö och Elin Nilsson från Örebro samt kommunalrådet i Göteborg Axel Darvik ville veta mer om förutsättningarna för bolaget och hur utvecklingsarbetet går.  

Heart Aeropace är med och omformar framtidens flygande och har redan ordrar på över 150 plan från tre stora aktörer. Bolaget startade 2019 och idag arbetar 160 personer från sammanlagt 27 länder med utveckling och produktion i Göteborg. Över 30 mastersstudenter från Chalmers är en del av personalstyrkan. 

Framtidens resande är emissionsfritt och vi behöver som kommun verka för att företag som Heart Aerospace ska fortsätta utveckla och producera i Göteborg, säger Axel Darvik.

Heart Aeropsace har riktat in sig på ett segment för regionala resor med plan som ska ta 30 personer och kunna flyga upp till 400 kilometer. Här finns både efterfrågan och lönsamhet och dessutom kan man möta framtidens klimatansvar. Resor på upp till 200 kilometer sker helt utsläppsfria. Upp till 400 kilometer sänker man utsläppen med 50 procent. 

För att kunna behålla produktionen i Göteborg behöver företaget få starka indikationer på att Säve flygplats ska vara kvar. Annars finns risken att man flyttar hela verksamheten någon annanstans.  

Det vore en stor förlust för Göteborg om vi skulle förlora den här satsningen, säger Axel Darvik.