Liberalerna Göteborg fastställer valsedlar till Riksdag, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige

Handlingar
Kallelse och förslag till dagordning för Liberalerna Göteborgs Nomineringsmöte.

Nomineringskommitténs förslag till listor i de allmänna valen 2018

Tryckta handlingar kommer finnas tillgängliga på mötet.

100 år sedan beslutet om allmän och lika rösträtt
Med anledning av 100 års jubileum av beslutet om att införa allmän och lika rösträtt under
Nils Edéns statsministerskap så kommer professorn i historia vid Lunds Universitet Sverker
Oredsson att göra ett framträdande och tala kring sin biografi över Nils Edén.

Förhandlingarna kommer därför ajourneras klockan 12:00 för detta föredrag och därefter äger
lunchen rum. 13:30 återupptas förhandlingarna.

Det kommer serveras en kall lunch under lördagen för den som föranmäler detta, lunchen
serveras till självkostnadspris om 130 kronor. Anmälan om lunch ska meddelas senast den 14 januari.

Anmäl dig till Nomineringsmötet och lunchen.

Välkomna!

Styrelsen Liberalerna Göteborg