Se alla
Berit Krantz

Rapport från det ÄVO:s november möte

Förbättringar och Framtida Utmaningar

Måndag 27 november 2023

Förvaltningsdirektören  informerade Nämnden för äldre och vård och omsorg (ÄVO) om den ökande spridningen av Covid inom nämndens verksamheter. Direktören kom även med tryggade information, att vi är väl förberedda denna gång.

En glädjande nyhet är att vi snart kommer att introducera läkemedelsrobotar, vilket inte bara kommer att minska arbetsbördan utan också risken för felmedicinering.

Ett antal av våra representanter hade nyligen besökt olika verksamheter och delade med sig av sina intryck.

Ett viktigt beslut togs angående Annedals vård- och omsorgsboende, där 98 boende måste evakueras för ombyggnad. Utrymningen planeras vara klar i mitten av 2024. Vi fäster särskild vikt vid att ta hänsyn till de boendes önskemål om nytt boende samt att skapa lämpliga arbetsplatser för personalen.

För närvarande står 336 personer i kö för vård- och omsorgsboende. Det är intressant att notera att ungefär 33% tackar nej till det första erbjudandet. Det kan bero på att erbjudandet kommit för snabbt eller att det önskade boendet inte hade några tillgängliga platser.

Vi godkände en återrapport om rekryteringssituationen och en revidering av Göteborgs stads riktlinjer för vård- och omsorgsboende. Dessutom fastställde vi en prioriteringsordning för verkställighet av beslut om vård- och omsorgsboende samt beslut om korttidsboendeplatser inom äldreomsorgen.

För mer detaljer och insikter från ÄVO-mötet, Läs mer på Liberalernas ledamot i ÄVO Berit Krantz:s blogg.