Se alla
Berit Krantz

Valfriheten i hemtjänsten är räddad

Torsdag 2 mars 2023

Under tisdagen sammanträdde Äldre och vård och omsorgsnämnden (ÄVO), är vår ledamot Berit Krantz tillsammans med de andra icke socialistiska partierna rädda valfriheten i hemtjänsten. Berit skriver om det senaste nämndmötet på sin blogg.

På tisdagens möte i Äldrenämnden tog det två timmar att komma till beslutsärendena och dessa två timmar innehöll information om de olika verksamheterna i förvaltningen.

Först en genomgång av årsrapporten för dataskyddsarbetet under 2022, en mycket viktig punkt i dessa digitala tider. Jag frågade varför vi använder Teams som verktyg eftersom det inte är säkert ur sekretessynpunkt och vi hanterar ju människors liv och hälsa och de alla mest privata delarna. Svaret blev att kommunen har bestämt det. Då går det ju att ändra så jag går vidare genom vårt kommunalråd. Stockholms stad, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten använder inte Teams pga osäkerheten med sekretessen.

Vi fick veta att ett nytt avtal med Tre stiftelser är under arbete, mycket efterlängtat.

Det har spridits rykten om att vi inte kan ta in fler på våra vård- och omsorgsboenden. Det beror på att vi når taket i våra ramavtal den 17 mars men nya avtal tecknas och är på plats 1 april.

Kort info om Hemtjänstindex. Det är en jämförelsetjänst initierat av SPF och ger en tydlig bild av nuläget och vad som behöver förbättras. Göteborg ligger under mitten av Sveriges 290 kommuner och har alltså att jobba på.

När det gällde nämndens verksamhetsplan deltog inte Alliansen i beslutet.

Vi avslog SDs motion om lokala äldrekuratorer.

Vi lyckades rädda kvar LOV när det gäller hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena. Det var ju den viktigaste punkten på hela dagordningen men beslutet gäller bara tills kommunfullmäktige hanterat frågan.