Se alla
drivna kampanjarbetare

Dialog med Göteborg

Tisdag 14 juni 2022 18:15–20:00

Rådhuset, Gustav Adolfs torg

Vi har dialog med invånarna i Göteborg
Vårt syfte är att ta reda på vilka problem medborgarna upplever i deras vardag. Det är endast genom att svara upp mot göteborgarnas problem och oro som vi vinner valet.

Vi inleder med fika och en kort redogörelse av det politiska läget. Därefter går vi igenom allt vad man behöver veta inför dialogen. Vi delar ut en lista med frågor och telefonnummer samt delar med oss av lärdomar från tidigare telefonkampanjer. För att slutligen sätta igång och pratar med göteborgarna.

Alla är välkomna att delta, då kampanjen kräver en viss teknisk utrustning önskar vi att de som har möjlighet tar med telefon och dator eller Ipad.
Det är viktigt att meddela om man kommer och om man inte har möjlighet att ta med något av detta till kampanjen. Då ordnar vi detta med de resurser som vi har gemensamt i partiet.

Anmälan för deltagande och frågor om kampanjen skickas till: Jens.adamik@liberalerna.se