Se alla
Valdebatt Rädda Barnen

Valdebatt Rädda Barnen

Onsdag 18 maj 2022 18:00–20:00

Malmstensalen, Handelshögskolan

Barnrättsperspektivet – Tidiga insatser

Forskare, skola, BVC, socialtjänst, polis och politiker i panelsamtal om tidiga insatser

– Hur avgörande är det för barns välmående och utveckling med rätt insatser redan på BVC och i förskolan?!
Ta chansen att lyssna och delta i ett samtal om hur vi i Göteborg hanterar tidiga insatser.
Deltagare:
Sakkunniga:
BVC: Sarah Sörqvist, verksamhetschef
Förskola: Agneta Lindfors, rektor
Socialtjänst: Ingvor Gunnarsson
Polis: Daniel Neck, brottsförebyggande samordnare
Sakkunnig: Anders Broberg, forskare
Rädda Barnen: Erik Ulnes, policyrådgivare
Politiker:
Claes Söderling (S)
Johan Fält (M)
Christian Larsson (V)
Klara Holmin (MP)
Simona Mohamsson (L)
Barns röster: Linn från Knas Hemma
Ett begränsat antal platser, boka din plats  här.
Varmt välkommen!
Rädda Barnens lokalförening i Göteborg