helene.odenjung@stadshuset.goteborg.se 031-368 00 11

Pressekreterare

Robert Andersson
0728-56 69 26
robert.andersson@stadshuset.goteborg.se

Om Helene

Om Helene Odenjung

Helene började arbeta politisk som elevfackligt aktiv i SECO på distrikts och förbundsnivå mellan 1980 och 1983. 1989 blev hon ledamot av förbundsstyrelsen i Liberalernas ungdomsförbund (FPU) och ordförande för lokalföreningen i Göteborg. Mellan 1991 och 1993 var hon 1:e vice förbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet (LUF tidigare FPU).

Helene valdes in i kommunfullmäktige i Göteborg 1991 och blev samtidigt ledamot av utbildningsnämnden. Hon blev kommunalråd och ledamot av Göteborgs kommunstyrelse 2003, då hon också valdes in som ledamot i Liberalerna liberalernas partistyrelse. Hon blev sedermera ledamot av partiledningen och valdes 2007 till partiets 2:e vice ordförande. I november 2010 efterträdde hon Cecilia Malmström som 1:e vice partiordförande.

Till yrket är Helene skeppsmäklare, vilket hon har varit tjänstledig från sedan 2003. Hon är idag gruppledare för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige och personvald. Helene Odenjung är gift, har tre barn och bor i radhus i Kungsladugård. I familjen ingår också den norska skogskatten Chrissy.

Helene är Liberalernas första namn till kommunfullmäktige.

Helenes nuvarande uppdrag

  • 1:e vice partiordförande
  • Gruppledare och kommunalråd i Göteborg
  • 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden
  • Ledamot av Göteborgs Stadshus AB
  • Ledamot av Styrelsen för Svenska Mässan
  • Styrelseledamot i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola
  • Ordförande i Göteborgsregionens utbildningsgrupp
  • Gruppledare och ledamot i  Sveriges Kommuner och Landstings styrelse