Om Helene

Helene började arbeta politisk som elevfackligt aktiv i SECO på distrikts och förbundsnivå mellan 1980 och 1983. 1989 blev hon ledamot av förbundsstyrelsen i Liberalernas ungdomsförbund (FPU) och ordförande för lokalföreningen i Göteborg. Mellan 1991 och 1993 var hon 1:e vice förbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet (LUF tidigare FPU).

Helene var kommunalråd för Liberalerna, då Folkpartiet, från 2002 till 2020. Mellan 2018 och 2020 var Helene Odenjung, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och skolkommunalråd i Göteborg. Helene är gift, har tre barn och bor i radhus i Kungsladugård. I familjen ingår även två katter.

Helene valdes in i kommunfullmäktige i Göteborg 1991 och blev samtidigt ledamot av utbildningsnämnden. Hon blev kommunalråd och ledamot av Göteborgs kommunstyrelse 2003, då hon också valdes in som ledamot i Liberalerna liberalernas partistyrelse. Hon blev sedermera ledamot av partiledningen och valdes 2007 till partiets 2:e vice ordförande. I november 2010 efterträdde hon Cecilia Malmström som 1:e vice partiordförande, ett uppdrag hon hade fram till 2019. Numera är hon ledamot av Liberalernas partistyrelse.

Helenes nuvarande uppdrag

  • Styrelseledamot i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola
  • Ordförande i Göteborgsregionens utbildningsgrupp
  • Gruppledare och ledamot i  Sveriges Kommuner och Landstings styrelse
  • Ledamot av Liberalernas partistyrelse