Se alla

Göteborg ska år 2030, efter ett genomgripande reformpaket, inte ha några områden som klassas som utsatta. Det är ett ambitiöst mål, men verkligheten kräver inget mindre. Förortslyftet kommer att stärka tryggheten, möjligheterna och friheten för över en halv miljon människor.

Hela Göteborg ska vara möjligheternas stad. Då kan vi inte ha områden där människors vardag och livschanser begränsas som de gör i de 6 utsatta områdena i Göteborg.

Förortslyftet: Skarp lagstiftning och nya åtgärder inom fem områden

Liberalerna har presenterat reformer med lagstiftning och andra åtgärder inom fem centrala områden. Tillsammans utgör de förortslyftet.
 • Egen försörjning för ökad frihet

  Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög och andelen som lever med försörjningsstöd är mer tre gånger så hög i landets utförskapsområden som i övriga Sverige. Medianinkomsten bland de i arbetsför ålder är bara runt under 17 000 kronor och skillnaden i inkomst mellan kvinnor och män i utanförskapsområden är mer än 50 procent större än i resten av Sverige. Utan förebilder bland både kvinnor och män som arbetar går bidragsberoendet i arv.
 • Brottsbekämpning och extremism.

  I landets utanförskapsområden är rättsstaten ofta satt på undantag. Droghandeln sker öppet. Parallella rättsordningar som sätter rättsstaten ur spel i både hemmet och utemiljön har inte sällan etablerats. Benägenheten att delta i rättsprocessen är nedsatt eller har ibland nära upphört. Stat och kommun, med de rättsvårdande myndigheterna i spetsen, måste bygga förtroende och återta kontrollen över situation och utveckling.
 • Skolsegregation.

  I utanförskapsområdena är det dubbelt så hög andel av eleverna som inte når gymnasiebehörighet jämfört med elever i resten av Sverige, och dubbelt så hög andel av de som ändå börjar gymnasiet som inte tar examen. Staten kan inte abdikera i frågan om en grundläggande utbildning för alla, oavsett var i landet man bor.
 • Jämställdhet och demokratiska värderingar.

  Samhället har ett ansvar att informera och tydliggöra vad som förväntas av alla, kvinnor som män, och vilka principer som är avgörande för ett demokratiskt, sekulärt och jämställt samhälle. På så sätt främjas ett inkluderande samhälle som utgår från alla individers rätt att göra sina egna val. Genom ökad kunskap om sina rättigheter stärks också individen i förhållande till kollektivet.
 • Tryggare bostadsområden.

  Utsattheten slår lättare rot när fastigheter förfaller, när trångboddheten är stor och områden tillåts att förslummas. Bostadsföretag och fastighetsägare har en nyckelroll för ordning och trygghet ska kunna upprätthållas. Fastighetsägare och det offentliga ska göra det tryggare för boende att röra sig fritt i sitt eget område. Det offentliga ska göra det svårare för gäng att ta över öppna ytor och hota företagare och näringsidkare. För att nå dit föreslår Liberalerna ett paket av lagändringar och åtgärder som direkt bidrar till en tryggare boendemiljö, färre oseriösa fastighetsägare och större social hållbarhet.

Hela rapporten

 • Förortslyftet: En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030.

Nyheter i Göteborg

öppenhet kring Karlastaden
24 maj 2024

Karlatornet: En Affär i Motvind

Den omdebatterade miljardaffären i Karlastaden, där Göteborgs stads bostadskoncern AB Framtiden köpt majoriteten av byggrätterna, har återigen hamnat i rampljuset. Göteborgs-Posten rapporterade nyligen om…

 • Shotspotter
  12 maj 2024

  Skottdetekteringssystem

  Göteborg har stått inför en oroande ökning av skjutningar och sprängningar de senaste åren, vilket har skapat en atmosfär av rädsla och osäkerhet bland…

 • Axel Darvik, Lotta Nachemson
  3 maj 2024

  När skolresurserna minskar, drabbas barnen hårdast

  I en nyligen publicerad debattartikel i Göteborgs-Posten, belyser Axel Darvik och Lotta Nachemson, ledande Liberalerna-representanter i Göteborg, den skadliga effekten av de senaste nedskärningarna…