Se alla

Dags att städa

Gör upp med korruption och oegentligheter i Göteborg!

Nu kan du städa upp i Muteborg. Vill du ha ordning och reda i Göteborg? Rösta liberalt i valet 2018.

Liberalerna vill:

  1. En extern Öppenhetskommission ska tillsättas med uppdraget att komma med förslag på åtgärder som kan vidtas för att öppna upp staden och stärka medborgarnas insyn och tillit.
  2. En ny undersökning bland stadens anställda och förtroendevalda ska genomföras.
  3. Stadsrevisionens arbete ska förstärkas.
  4. Stadens interna styrning, uppföljning och kontroll ska stärkas.
  5. Gör upp med bolagiseringen av Göteborg. Minska antalet kommunala bolag.
  6. Befordring och tillsättning av tjänster inom staden ska ske på meriter och med stor öppenhet.

Skandalerna i Göteborg har med all önskvärd tydlighet visat att det finns en kultur att göra upp med, senast på Intraservice. Det går inte att blunda för problemen som finns. Det måste finnas en kultur och vilja att göra rätt samt kontrollsystem som förhindrar att göra fel. Etik och moral måste återupprättas i Göteborg.

Nästan varannan tillfrågad anställd och förtroendevald inom staden ansåg att muthärvan som avslöjades i Uppdrag Granskning bara var toppen på ett isberg. Alla förvaltningar och bolag sade att de har erbjudits mutor någon gång. En förnyad undersökning ska utföras i likhet med den som Granskningskommissionen genomförde.

Göteborg har i dag ett stort antal kommunala bolag, flest i landet. Flera av stadens kommunala bolag ska avyttras genom försäljning eller om verksamheten har ett värde för staden ska verksamheten övergå i förvaltningsform. Färre kommunala bolag bidrar till att stärka företagsklimatet och öppenheten i staden.

Stadsrevisionens arbete och fristående granskningar är ett viktigt verktyg för att förhindra oegentligheter, därför ska revisionen förstärkas. Göteborg behöver ett nytt ledarskap, skandalerna i Göteborg måste få ett slut.

Nyfiken på Liberalerna? Läs vår berättelse.