Se alla

Ekonomi

Göteborgarna ska få valuta för skatten

Att ha ett jobb och kunna ta ansvar för sin egen ekonomi är grunden för ett självständigt liv. Det är genom att människor jobbar och betalar skatt som Göteborg får råd med en bra skola, omsorg och annan välfärd.

Liberalerna vill:

Liberala förslag:

  • Ordning och reda i den kommunala ekonomin.
  • Den kommunala verksamheten ska fokusera på förskola, skola och omsorg.
  • En utmaningsrätt ska införas.
  • Stadens särskilda anställningstrygghet ska på sikt avvecklas.
  • Kommunala taxor och avgifter ska ses över och sänkas.
  • Intäkter från ombildningar i allmännyttan, försäljning av bolag, mark och fastigheter samt tomträtter ska investeras i stadens framtid eller minska stadens skuldsättning.
  • Staden ska ta fram ett automatiseringsprogram.

Göteborg ska vara en stad där alla kan förbättra sina livschanser och där välfärden håller högsta kvalitet, präglas av valfrihet och är tillgänglig för alla på lika villkor. Ökad tillväxt är helt avgörande för en stark välfärd, därför måste fler göteborgare komma i arbete, skattekraften stärkas och fler ska få möjlighet att investera i Göteborgs framtid.

Ekonomi med ordning och reda

Utgångspunkten för kommunens finanspolitik ska vara en budget i balans och god budgetdisciplin. På lång sikt måste staden ha en buffert för att klara framtida lågkonjunkturer, osäkerheter och oförutsedda utgifter. För att säkra framtida investeringar i nya förskolor, skolor och äldreboenden krävs det överskott i ekonomin eller annan finansiering.

Göteborg har ett högt skattetryck

Uttag av skatt innebär att göteborgarna fråntas intjänade medel från lön eller pension. Det måste ställas mot samhällsnyttan och det gemensammas bästa. I jämförelse med andra stora kommuner har Göteborg ett högt skatteuttag. Liberalerna vill inleda ett förändringsarbete under den kommande mandatperioden som har till syfte att ge göteborgarna valuta för deras skattepengar.

Inför utmaningsrätt

En utmaningsrätt ska inrättas i Göteborg, som innebär att en prövning om upphandling eller försäljning ska ske. Staden bestämmer vilka områden som får utmanas samt hur verksamheten ska prövas. Syftet med utmaningsrätten är att ökad konkurrens ska bidra till att höja verksamheternas kvalitet och effektivitet.

Moderna avtal

Göteborgs Stad har i dag en särskild anställningstrygghet som tillkom i samband med 90-talskrisen. Avtalet innebär i dag stora kostnader för staden, inte minst för omställning och utköp av personal. Nuvarande avtal är förlegat och lever inte upp till dagens arbetsmarknad. Avtalet ska avvecklas.

Använd digitaliseringen

Liberaler tror på framtiden. Genom kloka beslut och genom att hela tiden utveckla och förfina stadens arbetssätt kan vi bidra till att göra Göteborg lite bättre imorgon. Då måste vi också använda digitaliseringens och den tekniska utvecklingens möjligheter. Med ökad automatisering av stadens verksamhet kan kostnaderna hållas nere, handläggningstider kortas, arbetsmiljön förbättras och servicenivån höjas.