Se alla
Ge ditt stöd

Ekonomi

Göteborgarna ska få valuta för skatten

Att ha ett jobb och kunna ta ansvar för sin egen ekonomi är grunden för ett självständigt liv. Det är genom att människor jobbar och betalar skatt som Göteborg får råd med en bra skola, omsorg och annan välfärd.

Göteborg ska vara en stad där alla kan förbättra sina livschanser och där välfärden håller högsta kvalitet, präglas av valfrihet och är tillgänglig för alla på lika villkor. Ökad tillväxt är helt avgörande för en stark välfärd, därför måste fler göteborgare komma i arbete, skattekraften stärkas och fler ska få möjlighet att investera i Göteborgs framtid.

Liberalerna vill:

  • Den kommunala bolagskoncernen ska inte fortsätta att växa och flera av stadens kommunala bolag kan avyttras genom försäljning eller att verksamheten övergår i förvaltningsform.
  • Ordning och reda i den kommunala ekonomin och en utmaningsrätt ska införas.
  • Stadens interna styrning, uppföljning och kontroll ska stärkas.
  • Befordring och tillsättning av tjänster inom staden ska ske på meriter och med stor öppenhet.
  • Verka för att kommunalskatten sänks.
  • Avveckla livstidsanställningar inom kommunen.

Ekonomi med ordning och reda

Utgångspunkten för kommunens finanspolitik ska vara en budget i balans och god budgetdisciplin. På lång sikt måste staden ha en buffert för att klara framtida lågkonjunkturer, osäkerheter och oförutsedda utgifter. För att säkra framtida investeringar i nya förskolor, skolor och äldreboenden krävs det överskott i ekonomin eller annan finansiering. Uttag av skatt innebär att göteborgarna fråntas intjänade medel från lön eller pension. Det måste ställas mot samhällsnyttan och det gemensammas bästa. I jämförelse med andra stora och kranskommuner har Göteborg ett högt skatteuttag och de senaste åren har kommunen gått med stora överskott, därför ser vi att det finns ett utrymme att sänka skatten. Liberalerna vill inleda ett förändringsarbete under den kommande mandatperioden som har till syfte att ge göteborgarna valuta för deras skattepengar.

En utmaningsrätt ska inrättas i Göteborg, som innebär att en prövning om upphandling eller försäljning ska ske. Staden bestämmer vilka områden som får utmanas samt hur verksamheten ska prövas. Syftet med utmaningsrätten är att ökad konkurrens ska bidra till att höja verksamhetens kvalitet och effektivitet. Göteborgs Stad har i dag en särskild anställningstrygghet som tillkom i samband med 90-talskrisen. Avtalet innebär i dag stora kostnader för staden, inte minst för omställning och utköp av personal. Nuvarande avtal är förlegat och lever inte upp till dagens arbetsmarknad. Avtalet ska avvecklas.

Liberaler tror på framtiden. Genom kloka beslut och genom att hela tiden utveckla och förfina stadens arbetssätt kan vi bidra till att göra Göteborg lite bättre imorgon. Då måste vi också använda digitaliseringens och den tekniska utvecklingens möjligheter. Med ökad automatisering av stadens verksamhet kan kostnaderna hållas nere, handläggningstider kortas, arbetsmiljön förbättras och servicenivån höjas.

Vinsterna i de kommunala bolagen används idag främst till expanderingen i det kommunala ägandet. Liberalerna vill se en förändring och att kommunen minst skulle kunna ta ut en relativ låg affärsmässig avkastning vilket skulle generera mer pengar in till välfärdskärnan.