Se alla

En stad utan klyftor

Göteborg behöver en bättre integration

Att rösta liberalt innebär fokus på jobb, språk och en kamp mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Liberalerna vill:

  1. Fler i jobb
    Ska klyftorna slutas i Göteborg behöver fler människor komma i arbete. Att ha en egen försörjning möjliggör för individen att forma sitt liv och bestämma över sin framtid. Då måste det finnas en obligatorisk motprestation för att få försörjningsstöd, fler enkla jobb och vi måste satsa på förorten.
  2. Svenska språket är biljetten in
    Kunskaper i svenska handlar om frihet och självbestämmande. Därför måste svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation ges så fort som möjligt. Även språkförskola för barn till nyanlända behövs och språkkrav för medborgarskap.
  3. Hedersrelaterat förtryck och våld ska stoppas
    I dag lever många flickor och pojkar i ofrihet i Göteborgs förorter, det är en skam och hör inte hemma i Sverige. Högre straff för hedersrelaterade brott behövs tillsammans med ökat stöd för dem som lever med hot. Varje människas frihet ska försvaras

Läs mer om vår integrationspolitik i Göteborg.

Nyfiken på Liberalerna? Läs vår berättelse och se vår film

Liberalerna går till val på att överbrygga klyftorna i Göteborg och göra upp med utanförskapet. Vi vill se en stad som håller ihop. Där kan nya svenskar försörja sig själva och få vara med och bidra.

Invandring och öppenhet mot omvärlden har byggt vår stad. Men i dag växer klyftorna och utanförskapet ökar samtidigt som väldigt många har fått det bättre. Göteborg behöver en bättre integration, framtidstro och drömmar som blir verkliga.

Robert Hannah
Robert Hannah