Se alla

Funktionsnedsättning

Alla ska kunna förverkliga sig själva, med eller utan funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning kan göra det svårt att vara med i samhället på lika villkor. Vi vill att alla ska ha samma möjligheter. Det kan gälla tillgänglighet, rätt till jobb eller långsiktighet i olika stöd. Funktionsnedsättning ska inte hindra.

Liberalerna vill:

Det är en grundläggande rättighet även för människor med olika former av funktionsnedsättning, att så långt det är möjligt att få leva sitt liv på samma villkor som andra. Det är hög tid att vi vidgar synen på funktionsnedsättning och börjar se varje människas unika värde och kompetens. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal.

Liberal politik i Göteborg:

  • LSS-lagstiftning är världsunik och ska värnas
    När dåvarande Folkpartiet, under Bengt Westerbergs tid som socialminister, införde LSS-lagstiftningen 1993 var det ett enormt framsteg. Den reformen är än i dag unik i världen, men är nu hotad av regeringens politik. Många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. Liberaler försvarar LSS och assistansen.
  • Se kompetensen. Utforma meningsfull daglig verksamhet med hjälp av, och stöd till, sociala kooperativ för människor med funktionsnedsättning. Vi vill verka för att fler ska få möjlighet till praktikplatser, ett arbete, utbildning med mera. Lagen om valfrihet ska implementeras.
  • Alla har rätt till ett bra boende. Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till ett varierat boende, det är exempelvis inte acceptabelt att unga tvingas bo på äldreboenden i brist på anpassade bostäder. Den som är i behov av bostadsanpassning måste få detta inom tre månader.
  • Inrätta en tillgänglighetsguide. Vi vill ta fram en tillgänglighetsguide som dels underlättar för den enskilde att veta var och hur man kan ta sig fram, dels som ett verktyg för att se var vi behöver bygga om och sätta in åtgärder för ökad tillgänglighet för alla.
  • Flexibel färdtjänst och kollektivtrafik. Vi vill att upphandlad färdtjänst, så även taxibilar, ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla göteborgare.