Alla göteborgare behöver vara med och bidra när Göteborg växer. Fler behöver få chansen att uppleva känslan av att vara efterfrågad på en arbetsplats och få utvecklas tillsammans med andra. Då behövs alla jobb från de som kräver spetskompetens till arbeten med lägre krav på utbildning eller erfarenhet. Det är jobb och tillväxt som skapar en välfärd med kvalitet.

Förbättra näringslivsklimatet i Göteborg
Sveriges och Göteborgs välstånd byggs av företagsamma människor. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. Politiker skapar inte jobb, men ska underlätta för företagare att göra det. Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan i Göteborg och näringslivsklimatet har rasat. Rödgröna politikers negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre.

Fler måste komma i jobb
Skillnaden i sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda är större i Sverige än i något annat EU-land. Det är ett tydligt mått på det utanförskap som finns på arbetsmarknaden. Prognosen för kommande år pekar på att grupper med svagare position på arbetsmarknaden kommer få allt svårare. Det är en trend som är tydlig i Göteborg. Det är helt avgörande att fler nya göteborgare och ungdomar lämnar bidragsberoende och kommer i jobb.

Motprestation för fler i jobb
Arbetet med att minska beroendet av försörjningsstöd ska intensifieras och graden av egenförsörjning ska öka. Långvarigt beroende av försörjningsstöd ska bytas mot aktiva åtgärder för att öka den enskildes livskvalitet.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.