Alla göteborgare behöver vara med och bidra när Göteborg växer. Fler behöver få chansen att uppleva känslan av att vara efterfrågad på en arbetsplats och få utvecklas tillsammans med andra. Då behövs alla jobb från de som kräver spetskompetens till arbeten med lägre krav på utbildning eller erfarenhet. Det är jobb och tillväxt som skapar en välfärd med kvalitet.

Förbättra näringslivsklimatet i Göteborg
Sveriges och Göteborgs välstånd byggs av företagsamma människor. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. Politiker skapar inte jobb, men ska underlätta för företagare att göra det. Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan i Göteborg och näringslivsklimatet har rasat. Rödgröna politikers negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre.

Fler måste komma i jobb
Skillnaden i sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda är större i Sverige än i något annat EU-land. Det är ett tydligt mått på det utanförskap som finns på arbetsmarknaden. Prognosen för kommande år pekar på att grupper med svagare position på arbetsmarknaden kommer få allt svårare. Det är en trend som är tydlig i Göteborg. Det är helt avgörande att fler nya göteborgare och ungdomar lämnar bidragsberoende och kommer i jobb.

Motprestation för fler i jobb
Arbetet med att minska beroendet av försörjningsstöd ska intensifieras och graden av egenförsörjning ska öka. Långvarigt beroende av försörjningsstöd ska bytas mot aktiva åtgärder för att öka den enskildes livskvalitet.

Vår politik

Var du kommer ifrån och var du bor ska inte avgöra hur bra din skola är, om du kan känna dig trygg i vardagen eller om du kan få ett jobb. Det är ditt liv, och du ska kunna ta dig dit du vill.

SKOLA: Kunskap öppnar dörrar

SJÄLVSTÄNDIGHET: Friheten att få försörja sig själv

FEMINISM: Fri att leva ditt liv

TRYGGHET: Säker där du bor

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt