Se alla

Liberalernas historia i Göteborg

Liberal kamp i över 80 år.

Liberalerna i Göteborg är ett av partiets större länsförbund med drygt 900 medlemmar. Vi finns representerade i riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt i olika nämnder och styrelser. Partiet grundades 1934 i Göteborg.

Liberalerna vill:

Ett liberalt fäste

I september 2014, fyllde dåvarande Folkpartiet numera Liberalerna 80 år. I samband med jubileumsfirandet gav Liberalerna i Göteborg ut en bok om partiets historia i staden.

“När Folkpartiet bildades 1934 genom samgåendet mellan Liberalerna och Frisinnade skapades ett parti som lockade ungefär var tionde väljare. Under 1940-talet började partiet växa och blev på bara några val det största partiet i Göteborg. Det dominerade sedan politiken i Göteborg under decennier och ledde det politiska arbetet i mer än ett årtionde. Vad hände?”.

Boken Ett liberalt fäste – 80 år med Folkpartiet i Göteborg berättar om utvecklingen, om uppgångar och nedgångar, om hur det socialliberala politiken kom att prägla Göteborg och om människorna bakom de politiska framgångarna.

Boken kan beställas online.