Skolan först.

För oss liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg i livet och uppnå sin dröm. Det är därför vi måste sätta skolan först. För allt börjar med en bra start.

Posted by Liberalerna Göteborg on Tuesday, 4 September 2018

För oss liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg i livet och uppnå sin dröm. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och tydliga krav. Liberalerna är och har alltid varit skolpartiet.Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är
biljetten vidare i livet.

Utbildning ger individen frihet. Under allt för många år har skolan prioriterats bort i Göteborg. Nu är det hög tid att sätta skolan först.

Helene Odenjung

  1. Lyft lärarna
    Läraryrket ska vara välavlönat, attraktivt och locka de bäst lämpade. Lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. Då behövs ett bättre administrativt stöd såsom lärarassistenter, fler karriärmöjligheter och högre löner i Göteborg.
  2. Tidiga insatser
    I Göteborgs skolor ska alla med. Barn med behov ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Därför måste fler speciallärare anställas, elever ska ha rätt till extra lektioner och läxhjälp. Lika viktigt är att det finns en tillgänglig elevhälsa och att särskilda undervisningsgrupper värnas.
  3. Lugn och ro i klassrummet
    I Göteborgs klassrum ska det vara lugn, studiero och alla elever ska känna trygghet. Då behövs mobilfria klassrum, att eleverna är närvarande och kommer i tid samt att ordningsomdömen införs.

Läs mer om Liberalernas skolpolitik i Göteborg.

Nyfiken på Liberalerna? Läs vår berättelse och se vår film.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.