Staden växer och det byggs mycket i centrum. P-platser kommer försvinna och det är viktigt att staden säkerställer att det finns tillräckligt med parkeringsmöjligheter och pendelparkeringar under byggtiden.

Vi vill att alla bussar i stadstrafiken ska bli elektriska inom 5 år och det behövs fler snabba expressbussar. Spårvagnsnätet behöver successivt uppgraderas till en stadsbana med högre kapacitet och hastighet. Det måste bli lättare att byta mellan bil och kollektivtrafik genom bättre och fler pendelparkeringar med smarta betallösningar.

För att kunna minska klimatpåverkan från transportsektorn är en utbyggd kollektivtrafik med el-fordon viktig. Den fysiska samhällsplaneringen kan förbättras så att det blir attraktivt att ta kollektivtrafiken eller cykeln för många vardagliga resor. Vi vill underlätta för el-bilar genom att bygga ut möjligheterna till laddning.

Cyklar och el-cyklar är viktiga transportmedel i hållbara städer och Göteborgs cykelbanor håller inte tillräckligt bra standard. Utbyggnadstakten för cykelinfrastruktur behöver därför öka.

En ny älvförbindelse behövs för att både stärka och minska sårbarheten för kollektivtrafiken.

Vår politik

  • Kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken för snabba och enkla resor.
  • Uppgradera spårvägsnätet i etapper till en stadsbana – längre och snabbare tåg.
  • Alla bussar i stadstrafiken ska bli elektriska inom 5 år.
  • Bygg fler och bättre pendelparkeringar.
  • Laddplatser för el-bilar ska byggas ut.
  • Öka investeringarna i cykelinfrastruktur.
  • Säkerställ att det finns tillräckligt med parkeringar i centrum.
  • En ny förbindelse för kollektivtrafiken utöver linbanan, under eller över älven, behövs.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.