Liberal politik för ett tryggare Göteborg

 • Göteborg ska vara en trygg stad att leva i. Alla kan bidra till ett tryggare Göteborg, men det är endast staten som ska bekämpa brott och ansvara för en fungerande rättsordning. Ingen människa föds kriminell eller är dömd att förbli kriminell. Dåliga uppväxtvillkor, missbruk och socialt utanförskap ökar risken för kriminalitet. En socialliberal rättspolitik förenar brottsbekämpning med ett brett förebyggande arbete.
 • Krafttag mot brottsligheten. Staden har för närvarande flera organisationer vars huvudsakliga uppgift är att verka trygghetsfrämjande och brottsförebyggande. Ansvaret ska samlas centralt. Kommunen kan göra mycket för att minska orsaken till brottsligheten, framförallt genom att ge unga människor hopp om en annan
  framtid och karriär utanför kriminaliteten.
 • Fler och synligare poliser! Vi kan inte acceptera att polisen är osynlig på gator och torg och att ett fåtal av alla anmälda brott klaras upp. Antalet poliser ska förstärkas, särskilt i utsatta områden och verka för att polisen
  arbetar förebyggande mot ungdomsbrottsligheten.
 • Trygghetsvakter behövs i Göteborg. Vi vill se lokala trygghetsvakter i bostadsområden och i utsatta områden samt i kollektivtrafiken.
 • Stoppa skjutningarna. Kommunen ska mobilisera och aktivt samarbeta med civilsamhället, olika branscher inom näringslivet och göteborgarna i kampen mot stadens kriminella gäng. Skjutningar kan aldrig accepteras. Ett tidigt och förebyggande arbete krävs.
 • Vässa verktygen mot organiserad brottslighet. Kommunen måste vässa sina verktyg mot organiserad brottslighet vid upphandlingar, uthyrning av lokaler, kontraktsskrivningar och vid tillsyn av verksamheter. Motståndet mot brottsligheten får aldrig svikta.
 • Investera i unga i riskzon. Göteborg behöver ta fram metoder och modeller för att inom socialtjänsten bättre kunna bedöma behovet och omfattningen av åtgärder för unga på glid. Sociala insatser för barn och unga ska ses som en investering för framtiden och är viktiga för att bromsa rekryteringen till den organiserade
  brottsligheten.
 • En trygg och säker stadsmiljö. Belysningen måste förbättras och otryggt mörker byggas bort. Det behövs en genomarbetad satsning på belysning av stadens torg, parker, gator, joggingspår och grönområden. Ett ljusprogram för att förbättra belysning i Göteborg ska inrättas, där staden upplevs som trygg.
 • Bekämpa svartklubbar – öppet till 5! Tidigt stängda krogar leder till mer våld på stan och att festandet flyttar till svartklubbar. Med fler vakter och bättre kontroll av tillstånden får vi också en stad med ett levande och tryggt krogliv. I detta ligger också mer utbildning mot överservering, arbete mot svarttaxi och mer
  kollektivtrafik nattetid.
 • Nolltolerans mot klotter. Klotter föder klotter och otrygghet. För att minska klottret krävs snabb och effektiv sanering. Allt klotter inom stadens område ska saneras inom 24 timmar från att det upptäcks.
 • Inför en göteborgsk trygghetstelefon. Många känner sig otrygga att gå hem ensamma när det är mörkt. En trygghetstelefon dit man kan ringa för att få någon att tala med om man är ute och går ensam och känner sig rädd, kan vara ett sätt att öka tryggheten. Denna bör bemannas av frivilligorganisationer.
 • Inför en 24-timmarsgaranti för unga på glid. Vi vill att föräldrar vars barn påträffas berusade, anmälts för snatteri, vandalisering eller liknande kallas tillsammans med sitt barn till möte med polis och socialtjänst inom ett dygn.
 • Kameraövervakning kan vara nödvändigt. Kameror ska endast i undantagsfall förekomma på offentliga platser. Om kameror måste användas vid exempelvis våldsdrabbade platser, ska det finnas tydlig skyltning om att platsen är övervakad.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.