Se alla

Trygghet

Göteborg ska vara en trygg stad att leva i

Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda. Verklig frihet kräver trygghet.

Liberalerna vill:

Liberala förslag:

 • Göteborg behöver fler poliser i yttre tjänst.
 • I väntan på fler poliser vill Liberalerna anställa trygghetsvakter som hjälper till att öka tryggheten och förebygga brott i bostadsområden och platser som är stökiga.
 • En översyn ska göras av Trygg i arbetet under mandatperioden. Stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete ska vässas.
 • Inför vistelseförbud.
 • Staden måste förbättra sina verktyg mot den organiserad brottslighet vid upphandlingar, uthyrning av lokaler, kontraktsskrivningar och vid tillsyn av verksamheter. Myndigheterna ska få bättre möjligheter att byta information.
 • Socialtjänsten behöver större muskler. Göteborg behöver ta fram metoder och modeller för att inom socialtjänsten bättre kunna bedöma behovet och omfattningen av åtgärder för unga på glid.
 • Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid ska stärkas.
 • Ett ljusprogram för att förbättra belysning i Göteborg ska inrättas.
 • Nolltolerans ska gälla mot klotter, skadegörelse och nedskräpning. En 24-timmarsgaranti ska införas.
 • En trygghetsgaranti där utbrända bilar forslas bort, papperskorgar töms och trasig belysning åtgärdas ska inrättas.
 • En göteborgsk trygghetstelefon och app ska införas.
 • BID:s ska användas som verktyg för att utveckla stadsmiljön och förbättra tryggheten.

Vi kommer aldrig att acceptera att människor i delar av Göteborg får sin frihet begränsad på grund av otrygghet. På otrygga platser där statens polisåtaganden inte räcker till ska staden genom kommunala trygghetsvakter med utökade befogenheter och fler trygghetskameror återställa tryggheten tillsammans med en rad andra insatser. Vi slår vakt om rättsstaten, som är garanten för varje människas frihet och trygghet.

Vi ser hur avståndet växer mellan de som har alla möjligheter, och de som fastnat i utanförskap och hopplöshet. Staden kan göra mycket för att minska orsaken till brottsligheten, framförallt genom att ge unga människor hopp om en annan framtid och karriär utanför kriminaliteten.

En skola där alla lyckas är det bästa förebyggande arbetet. Väldigt få som har en lyckad skolgång hamnar i kriminalitet eller tänder eld på bilar. Därför måste vi sätta skolan först.

Göteborg behöver förstärka arbetet mot radikalisering och den våldsbejakande extremismen, som hotar både enskilda människor och vår demokratiska samhällsmodell.

Fler poliser

Det behövs fler synliga poliser på gator och torg i Göteborg, då kan också fler brott klaras upp, men också förhindras. Liberalerna vill att antalet poliser ökar till 25 000 inom några år, vilket innebär drygt 300 fler poliser i yttre tjänst i Göteborg. Stadens samverkan med polisen ska stärkas.

Anställ kommunala trygghetsvakter

Det tar tid att utbilda poliser. Därför vill vi anställa kommunala trygghetsvakter för att öka trygghet och förebygga brott där otryggheten är som störst.

Stärkt förebyggande arbete

Brottslighet drabbar alla, men redan utsatta drabbas allra värst när samhället inte lyckas tillräckligt bra med brottsbekämpning. Det viktigaste arbetet är brottsförebyggande och det krävs att hela Göteborgssamhället sluter upp. Den organiserade brottsligheten drabbar människor i form av allt från inbrott och bedrägerier till skjutningar och mord.

Sociala insatser för barn och unga ska ses som en investering för framtiden och är viktiga för att bromsa rekryteringen till den organiserade brottsligheten. Varningsklockorna har oftast ringt långt tidigare, men inte tillräckligt har gjorts snabbt nog. Skola, socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när ett barn är på väg in i ett destruktivt beteende.

Inför vistelseförbud

Liberalerna vill se en ny form av påföljd – vistelseförbud – som ska kunna dömas ut för personer som har begått brott och som har anknytning till kriminella gäng i ett område. Det innebär ett förbud att vistas i ett visst geografiskt område under en viss tid efter ett avtjänat fängelsestraff.

Ökad kameraövervakning på utsatta platser

Det behövs fler trygghetsfrämjande kameror i Göteborg, inte minst för brott ska kunna lösas.

En trygg och säker stadsmiljö

Otrygga platser ska byggas bort. Göteborg ska vara klotterfritt och det ska vara rent och städat på gator, torg och i parker. Belysningen måste förbättras och otryggt mörker byggas bort. Det behövs en genomarbetad satsning på belysning av stadens torg, parker, gator, joggingspår och grönområden.

Många känner sig otrygga att gå hem ensamma när det är mörkt. En trygghetstelefon dit man kan ringa för att få någon att tala med om man är ute och går ensam och känner sig rädd, kan vara ett sätt att öka tryggheten. Denna bör bemannas av frivilligorganisationer.

Göteborg ska ha en öppen och trygg stadsmiljö. Liberalerna vill se en varierande arkitektur med innerstadens täta kvartersstad som förebild. I arbetet med att förbättra tryggheten i stadsmiljön är Business Improvement District (BID:s) ett framgångsrikt verktyg.

Tydligare påföljder

Den som är myndig ska ta ansvar för sina gärningar. Den som har fyllt 18 år och återfaller i brott ska inte få så kallad ungdomsrabatt.