Se alla

Västlänken

En järnvägstunnel under Göteborg

Sveriges framsida växer. Göteborg behöver en genomgående järnvägstunnel för att avlasta Göteborgs centralstation. Med Västlänken kan vi köra fler tåg i framtiden. Tågtunneln underlättar pendling och resande både i, till och från Göteborg.

Det ska vara smidigt och pålitligt att resa med tåget, särskilt när folk behöver resa. Västlänken ger möjlighet att successivt bygga ut tågkapaciteten. Vi behöver mer satsning på tåg för att minska belastning på vägarna när staden växer.

Med Västlänken kommer exempelvis göteborgaren som bor i Linné och vill resa till barnbarnet i Lerum kunna kliva på vid den nya Hagastationen och åka dit utan byte. Likaså kan pendlaren från Kungsbacka som jobbar på Handelshögskolan ta ett tåg och kliva av i universitetet.

Flera stora städer i Europa har dessa typer av tågtunnlar under staden eftersom det gör det smidigare att resa med tåg. Köpenhamn har det, Oslo med och Helsingfors är på gång. Malmö och Stockholm har också nyligen fått liknande järnvägstunnlar.

Göteborgs infrastruktur har länge varit eftersatt

Nu och under kommande år genomförs omfattande satsningar på Göteborg genom det Västsvenska paketet, där Västlänken ingår med en ny Götaälvbro, Marieholmstunneln och mer därtill, där staten betalar merparten. Men det behövs fler satsningar på Göteborg, inte minst gäller det bättre kollektivtrafik och snabbtåg till Landvetter och Borås.

Läs mer om Västlänken och Västsvenska paketet.

https://www.facebook.com/axel.darvik/videos/10156555856851180/