I dag föreslår Helene Odenjung (L) och Mariah Ben Salem Dynehäll (L), i en motion till kommunfullmäktige, att Göteborgs stads omstridda pedagogiska IT-stöd Hjärntorget ska avvecklas och ersättas med ett nytt modernt system.

Göteborgs stad kan inte ha ett systemstöd som riktar sig till över 100 000 personer som är så omodernt och som inte levererar nytta. En framgångsrik likvärdig skola kräver ett IT-stöd som ger mer tid till kunskap och det pedagogiska uppdraget, inte tvärtom. Det är hög tid att avveckla Hjärntorget, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L).

– Såväl lärare som föräldrar är missnöjda med Hjärntorget. Användarna ska inte behöva anstränga sig för att göra en sjukanmälan, kontrollera närvaro eller ta del av viktig information. Det ska gå snabbt och smidigt. Hjärntorget är inte anpassat efter användarnas behov och var omodernt redan när det infördes, säger Mariah Ben Salem Dynehäll, ersättare i kommunfullmäktige (L).

Fakta: Göteborgs stads pedagogiska IT-stöd, Hjärntorget, har sedan det infördes dragits med problem. Det har handlat om alltifrån svårigheter med att logga in i systemet till problem med driften och hanteringen av känsliga uppgifter. Stadsrevisionen har i omgångar riktat kritik mot systemet.

Läs förslaget  i sin helhet.