SVT Nyheters granskning av gode män visar att miljontals kronor har stulits och förskingrats

från redan utsatta. Personer som har fått gode män utsedda tillhör samhällets mest utsatta. De förmår inte att utan andras hjälp förfoga över sin egendom eller sin rätt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att det inte är överförmyndarens sak att polisanmäla misstankar om brott av gode män.

I ett förslag till kommunstyrelsen kräver Liberalerna nu en granskning av stadens goda män. Ta del av förslaget: Liberalerna kräver granskning av stadens gode män.

– Liberalerna vill säkerställa att gode män lever upp till krav, rutiner och att riktlinjer finns på plats. Vi uppmanar nu Överförmyndarnämnden och Stadsrevisionen att genomföra en extra granskning, säger kommunalrådet Helene Odenjung (L).

– Vi ska inte sopa brottsmisstankar under mattan – utan vi ska stå upp för de svagas rätt att inte bli utsatta för brott. Att inte anmäla skurkar kastar en skugga över alla de gode män som verkligen lägger ned otroligt mycket arbete för en annan medmänniska, fortsätter Helene Odenjung (L).

– SKL menar att det inte är överförmyndarens sak att polisanmäla misstankar om brott av gode män. Anledningen tycks vara att hot om polisanmälan skulle kunna avskräcka människor från att ta på sig uppdraget som god man. Ur ett liberalt perspektiv innebär ett sådant antagande att vi faktiskt underkänner att människor är beredda att rakryggat göra ett handtag för att hjälpa andra människor. Självklart ska polisanmälan ske vid misstanke om brott, avslutar Helene Odenjung (L).

Läs även Helene Odenjung och Lotta Edholms debattartikel på SVT Opinion.