Göteborg behöver Trygghetsvakter

Rättsamhället måste återupprättas. Rättsamhället måste tydligt markera vad som är rätt och fel. Kommunalrådet Helene Odenjung (L) har med anledning av rådande situation med parallella rättssystem i flera av Göteborgs stadsdelar lagt fram en motion till kommunfullmäktige om att Göteborgs stad ska införa Trygghetsvakter.

– Det är de mest socialt utsatta som drabbas värst där otryggheten är som störst. Det är deras frihet och trygghet som Liberalerna försvarar. Trygghetsvakter kan aldrig ersätta poliser men erfarenheterna visar att deras närvaro har en betydande förebyggande effekt. Vi har en situation i några av våra stadsdelar som kräver effektiva insatser, säger Helene Odenjung (L).

Angered är ett av fem särskilt utsatta områden i Göteborg men det finns bara en polisstation som ska täcka hela området. Invånare upplever sig otrygga eftersom de inte känner att polisens närvaro.

Kommunala trygghetsvakter

Lokala trygghetsvakter anställs i kommunal regi och ska samverka med polisen och bidra till trygghet på gator och torg. Brottsutsatta bostadsområden ska prioriteras. Den framgångsrika Landskronamodellen visar att det är möjligt.

– Parallellsamhällen ska aldrig accepteras. Göteborgssamhället måste återta dessa områden och det kräver riktade satsningar och då är vårt förslag att inrätta kommunala trygghetsvakter som ska samarbeta med- och ledas av polisen, säger Helene Odenjung (L).
300 poliser i yttre tjänst i Göteborg

Liberalerna vill att Sveriges poliskår ska bli större – från dagens 20 000 poliser till 25 000 poliser inom 5-7 år. Men det tar tid att utbilda fler poliser. Under tiden ser Liberalerna att det behövs Trygghetsvakter som ett komplement, för att skapa lugn och trygghet på de platser människor rör sig och som upplevs som stökiga.

– Utöver fler poliser och trygghetsvakter behöver Göteborg lägga om sin integrationspolitik. Den utveckling vi nu ser är ett kvitto på den misslyckade politiken de rödgröna partierna har drivit i Göteborg under decennier, avslutar Helene Odenjung (L).

Läs mer: Göteborg behöver fler poliser.