Se alla
Funktionshindrade barn Jens Adamik Vice ordf. Funktionsstödsnämnden

Funktionshindrade barn ska ha tillgång till Korttidsvistelse

Rapport från Nämnden för Funktionsstöd

Torsdag 21 april 2022

Liberalerna har tillsammans med Moderaterna, Kristdemokrater och Demokrater fattat beslut om att utreda hur Göteborg kan vara mer generösa än vad lagen kräver för funktionshindrade barn som är i behov av korttidsvistelse.

Barn med funktionshinder är i behov av stöd något som föräldrar till dessa barn ger. Fokuset på omsorgen tar kraft och tid något som gör att både föräldrar och syskon kan behöva avlastning. Föräldrar till barn med Funktionshinder kan behöva vila, återhämta sig eller ägna tid åt syskon. Det funktionshindrade barnets omsorgsbehov kan knyta barnet nära sina föräldrar. Vilket gör att barnet kan behöva korttidsvistelse utanför det egna hemmet för att stimulera frigörelseprocessen eller att träna på att bo själv inför att barnet ska flytta hemifrån. Barn med omsorgsbehov kan även behöva korttidsvistelse utanför det egna hemmet för att få rekreation eller miljöombyte.

Föräldrar med funktionshindrade barn sliter hårt för sina barn och gör en ovärderlig insats för sina barn. För att föräldrarna ska orka vara där för sina barn kan de behöva avlastning. Utifrån att barnkonventionen blivit svensk lag och att barnen kan även behöva miljöombyte och extra rekreation, är detta en prioriterad förbättring av omsorgen för funktionshindrade.

Barn på barnboende ökar

Vi ser att antalet barn som ansöker om barn boende ökar. Regeringen har drivit på för att minska assistansen sedan 2016 och framåt. Att Göteborg nu går emot regeringens neddragningar. Vi ökar omsorgen och stödet till funktionshindrade barn och kan göra att fler barn kan växa upp hos sina föräldrar. Vi i Liberalerna kommer att följa denna utveckling noga. De barn som är i behov av barnboende ska naturligtvis få detta men vi ska ge ett så bra stöd till föräldrar och till funktionshindrade barn att så många som möjligt ska kunna bo hemma.

GP skriver om en familj som behöver mer korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Vår förhoppning är att likande familjer ska få mer stöd genom dagens beslut i nämnden. Läs vårt yrkande här.