Se alla
Hederskultur drabbar barnen

Hederskultur drabbar barnen

Onsdag 8 mars 2023

Det är en sorglig verklighet att barn fortfarande blir bortförda i Sverige på grund av hederskulturen. Det är en verklighet som vi som samhälle inte kan ignorera och som vi måste ta på allvar. Vi måste stå upp för de barn som drabbas och agera för att stoppa hedersvåldet skriver Axel Darvik och Juno BlomGP debatt.

Hederskultur är en kultur som grundar sig på en patriarkalisk syn på kön och sexualitet. Det innebär att familjen har en stor kontroll över individen och att det är viktigt att följa traditionella könsroller. Det kan handla om allt från kläder till vilka man får umgås med och gifta sig med.

Det är en allvarlig situation när barn blir bortförda på grund av hederskulturen. Det innebär att barnen blir tagna från sin trygga miljö och tvingade att leva enligt en kultur som de kanske inte ens själva tror på. Det är en kränkning av deras mänskliga rättigheter och en förlust av deras frihet.

Det är också en tragisk verklighet att många av de här barnen inte får den hjälp de behöver från samhället. Samhällets undfallenhet gentemot hederskulturen gör att barnen ofta hamnar i kläm och inte får det skydd de behöver. Det är därför viktigt att vi som samhälle agerar för att stoppa hedersvåldet och skydda barnen.

För att göra detta måste vi arbeta på flera olika nivåer. Vi måste stärka barnens rättigheter och se till att de får den hjälp de behöver när de hamnar i svåra situationer. Vi måste också utbilda polisen och socialtjänsten så att de kan identifiera och agera mot hedersvåld. Vi måste också arbeta på att ändra kulturen som ligger till grund för hedersvåldet genom att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och jämställdhet.

5 punkter för at motverka hederskultur

  • Sätta stopp för att kompromissa bort svensk lagstiftning när det krockar med andra traditioner, religioner eller kulturer.
  •  Säkerställa att det finns riktlinjer, handlingsplaner och kunskap hos socialtjänsten och elevhälsan för att skydda alla barn.
  • Barnperspektivet och brottsofferperspektivet måste komma först. Vuxna som begränsar barn och ungas frihet och deltar i att utsätta barn och unga för hedersrelaterat våld och förtryck måste straffas hårdare.
  • Vi måste stå upp för ett samhällskontrakt som skyddar alla, särskilt de som behöver det skyddet allra mest. Det vi behöver göra är att agera här och nu.
  • Tystnadskulturen måste motverkas och vi måste säkerställa att myndighetsbeslut inte påverkas av hederskultur.

Vi kan inte tolerera att barn fortsätter att bli bortförda på grund av hederskulturen. Det är dags att ta tag i problemet och agera för att skydda de barn som drabbas. Vi måste stå upp för deras rättigheter och arbeta för en mer jämställd och rättvis värld för alla. Läs mer om vad Liberalerna vill göra för att skydda barnen och motverka hederskultur på vår hemsida i  Göteborg och på Liberalerna på riksplan.