Se alla
Skeppsbron Göteborg Liberalerna miljardnota transparens

Liberalerna kräver ökad transparens kring Skeppsbron i Göteborg

Söndag 26 februari 2023

Skeppsbron i Göteborg har nyligen varit föremål för stor debatt efter avslöjanden om en hemlig miljardsiffra som drivit upp kostnaderna betydligt mer än tidigare överenskommelse tillåtit. Som ett av Göteborgs mest ansvarsfulla politiska partier har Liberalerna följt utvecklingen kring projektet noga och kräver nu ökad transparens och öppenhet i förvaltningen.

– Det har tappat all rim och reson, säger Axel Darvik (L) till GP.

Liberalerna anser att kostnadskarusellen är oacceptabel och att kommunen ska vara öppen  när det gäller kostnaderna. Det är viktigt att det finns en öppen dialog om olika projekts finansiering och möjliga genomförande, menar Liberalerna. Liberalerna vill ha en noggrann utvärdering av projektet för att säkerställa att vi undviker sådana här katastrofala utsiktslösa äventyr för Göteborg och dess invånare i framtiden.

– Vi har sett alltför många exempel på det i stan tyvärr, nu måste vi ta ansvar för detta och inte tillåta pengarna att rulla på, säger Eva Flyborg (L) till GP.

Socialdemokraterna är kritiska till Liberalernas vilja att stoppa miljardrullningen. Till GP säger Kommunstyrelsens ordförande ”Att man väljer att hantera viktiga frågor för vår innerstad på det här sättet är riktigt pinsamt.” Det är oklart om det rödgröna styret i Göteborg vet hur de ska hantera Skeppsbron.

Enligt Liberalerna är det viktigt att poängtera att Skeppsbron-projektet inte bara handlar om att skapa en attraktiv miljö för verksamheter och boende, utan också om att ta hänsyn till miljön och hållbarheten. De vill se en noggrann planering av projektet som tar hänsyn till både sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Därefter kan området utvecklas till rätt kostnader och med hänsyn till vad miljö och geologiska förutsättningarna tillåter. Med småskaligt och kostnadseffektivt byggande kan man uppnå en vacker och tilltalande stadsdel som blir öppen för både göteborgare och turister.

Liberalerna ser potential i området, och anser att det kan bidra till att göra Göteborg ännu mer attraktivt och konkurrenskraftigt som stad. Men de vill se en ökad öppenhet kring kostnaderna och en noggrann utvärdering av projektet för att säkerställa att det är en möjlig och god investering för Göteborgs invånare och skattebetalarna.