Se alla
Alliansen Nämnden för Funktionsstöd i Göteborg

Regeringen skär ner på LSS

Det är vänsterns stöd som gör nedskärningarna möjliga.

Tisdag 10 maj 2022

Vänsterpartiet har beskyllt Göteborg för att skära ner på LSS, detta är långt ifrån sant. Det är Regeringen som skär ner på LSS genom sina regleringsbrev till Försäkringskassan. Vi i Liberalerna vill inte bara återupprätta LSS vi vill utveckla LSS, därför blir det extremt konstigt när Vänsterpartiet beskyller Alliansen i Göteborg för nedskärningarna. Läs vänsterns debattinlägg på GP.

I Göteborg har Liberalerna drivit att vi ska följa lagen och ha en rättssäker och förutsägbar handläggning. Vi har drivit på för att ta fram en värdighetsgaranti i samarbete med funktionshindersrörelsen. Dessutom fokuserat på att skapa stabila och långsiktiga förhållanden för Funktionsstöds förvaltningen. Vi ger även flera insatser och stöd som går längre än vad lagen kräver. Vi satsar drygt 175 miljoner kronor på åtgärder som går ut över vad lagen kräver. Exempel på detta är Dalheimers hus, Eldorado, Socialt arbetskooperativ Klippanhuset, Mötesplats Nordost, Habersättning till deltagare inom daglig verksamhet, Kommunalt bostadstillägg, Resor till och från daglig verksamhet, Personligt ombud och bidrag till föreningslivet inom funktionsstöd. Vi utreder nu dessutom hur vi kan förbättra stödet till familjer med funktionshindrade barn, utöver vad lagen idag kräver att vi ger. Här kan du läsa mer om hur vi vill utöka korttidsvistelse här.

Det är regeringen skär ner på LSS

I riksdagen arbetar vi hårt för att återställa LSS och att utveckla LSS. Genom Januariavtalet lyckades Liberalerna få med regeringen på att återställa LSS. När den nya lagen träder i kraft beräknas 2 000 fler personer att få assistans. Så sent som den 25 mars 2022 röstade Liberalerna för ett tillkännagivande där regeringen skulle utreda att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Något regeringen vägrade göra. Skulle regeringen följa Liberalerna i denna fråga skulle vi ha fler som få tillgång till assistans. Det skulle bli tydligare att föräldrar behöver stöd, för att orka vara så bra föräldrar de vill vara till barn med funktionshinder. 

Läs även alliansens svar på Vänsterpartiets debattinlägg på GP.