Se alla

Stoppa bortförandet av barn

Tisdag 12 december 2023

I den ständigt pågående kampen för att säkra barns rättigheter står Liberalerna i Göteborg i frontlinjen. Axel Darvik, kommunalråd för Liberalerna, är en av dem som länge lyft den bekymmersamma utvecklingen i Göteborg.

-Vår motion till årets sista kommunstyrelse beskriver ett ökat antal bortförande av barn till andra länder, säger han. Det är oftast drivet av hederskultur och motivet inte sällan tvångsäktenskap. I dagarna har fenomenet aktualiserats med artiklar i både DN och GP. 158 stolar gapar tomma i olika klassrum på Göteborgs skolor. Det är ett problem som kräver handling. Liberalerna presenterar nu konkreta förslag för att adressera och stoppa bortförandet av barn.

Stoppa bortförandet av barn

Samtidigt som motionen tas upp  fullmäktige har två engagerade liberaler publicerat debattartikel i Göteborgs-Posten. Julia Crona och Liv Näslund, Vill att Liberalerna får igenom sin politik i förhandlingarna med övriga regeringspartier. De riktar ljuset mot en specifik utmaning: över 900 barn har försvunnit från Göteborgs skolor sedan 2018. Det är en oroande siffra som inte bara symboliserar tomma stolar i klassrummen utan också ett allvarligt hot mot barns välbefinnande.

Frånvaroregister och insatsstyrka behövs för stoppa att barn förs bort, skriver Liv Näslund och Julia Crona.

-Nu tar vi i Liberalerna i Göteborg initiativ till konkreta åtgärder för att motverka detta. Axel Darviks motion till kommunfullmäktige är en kraftfull uppmaning till handling. För att förhindra bortförande föreslås bland annat utökat utreseförbud och indragning av barnbidrag. Det är ett pragmatiskt och klokt tillvägagångssätt för att ta itu med roten till problemet.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

  1. Behovet av eventuella styrdokument mot bortförande av barn i Göteborgs Stad ska utredas.
  2. Göteborgs Stad får i uppdrag att utreda om och i så fall hur samarbetet med statliga aktörer, i syfte att motverka bortföranden, kan stärkas.
  3. Öka kunskapen om problematiken med bortförda barn bland anställda hos relevanta kommunala aktörer, samt informera och utbilda om vikten av att som anställd vid Göteborgs Stad sätta svensk lagstiftning över hederskultur.

Samtidigt: Julia Crona och Liv Näslund lyfter fram behovet av en nationell insatsstyrka mot tvångsäktenskap och de föreslår ett nationellt frånvaroregister. Det är skarpa förslag förankrade i en djup förståelse för problemets komplexitet. Liberalerna i Göteborg visar vägen framåt. Våra förslag är handlar inte om politiskt retorik. Vi strävar efter verklig förändring.

över 900 barn har försvunnit från Göteborgs skolor sedan 2018

På en politisk arena där handlingskraft ofta saknas, går Liberalerna i Göteborg gärna före. Vi vill skicka genomtänkta förslag som ett tydligt budskap till övriga politiker. Tiden för passivitet är förbi. Läs mer om Liberalernas förslag och engagera dig för en meningsfull förändring. Vi måste sätta stopp för hedersförtrycket av barn.

Läs Liv och Julias artikel i GP

Läs nyheten om de försvunna barnen i DN

Läs Axel Darviks motion