I dag tog kommunstyrelsen beslut om Helene Odenjungs (L) motion om att Göteborg ska inleda försöksverksamhet med lärarassistenter. Med en bred majoritet klubbades förslaget igenom.

Lärarassistenter ska avlasta lärarna
En lärarassistents arbetsuppgifter bestäms av skolans behov och ska aldrig ersätta en legitimerad lärare. Att lärare genomför en mängd kringuppgifter som stjäl tid ses som det främsta motivet till att införa lärarassistenter.

 – Vi vet att många lärare i dag ägnar väldigt mycket tid åt uppgifter som inte är kopplat till undervisningen. Tid läggs åt administration, föräldrakontakt, strulande teknik och flera olika former av vaktuppdrag som till exempel rastvakt. Jag vill att lärarna ska fokusera på det huvudsakliga uppdraget, det som de är bäst på, nämligen att undervisa våra elever och därför är jag väldigt glad över att fler valde att stödja förslaget, säger skolkommunalrådet Helene Odenjung (L).

Tusentals timmar ägnas åt fel arbetsuppgifter
Enligt en arbetstidskartläggning genomförd av Borås stad lägger en lärare i snitt två timmar i veckan åt vaktverksamhet. En liknande arbetstidskartläggning genomförs nu även i Göteborgs stad.

– Det är känt sedan tidigare att lärarna känner att de inte har tillräckligt med tid att planera sin undervisning och det förstår jag. På ett år ägnar lärarna tusentals timmar åt arbetsuppgifter som en lärarassistent skulle kunna göra och det är inte rimligt, avslutar Helene Odenjung (L).

Förslaget om att inleda försöksverksamhet kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 22 februari. Även där förväntas förslaget gå igenom med god marginal. Göteborgs stads grundskolenämnd har redan avsatt resurser för införandet av lärarassistenter.

I Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L tillförs resurser för att anställa fler lärarassistenter. Nationella riktlinjer tas fram för hur lärarassistenter ska kunna avlasta lärarna.