Se alla
Eva Flyborg

Göteborgs bostadspolitik tvingar bort barnfamiljer

Onsdag 1 mars 2023

I en nyligen publicerad debattartikel i Göteborgs-Posten argumenterade Eva Flyborg tillsammans med Moderaterna, Demokraterna och Kristdemokraterna för att vänsterstyrets bostadspolitik tvingar bort barnfamiljer från Göteborg.

Varför tvingar vänsterstyret bort barnfamiljer? Göteborg har en allvarlig bostadsbrist, vilket har lett till en rad problem för göteborgarna. En av de största utmaningarna är att det har blivit allt svårare för familjer med barn att hitta en prisvärd bostad i Göteborg.

Vi ser hur hyrorna och bostadspriser stiger år efter år samtidigt som möjligheterna att hitta en bostad minskar. En av de främsta orsakerna till detta är att vänsterstyret inte prioriterar behoven hos vanliga människor, särskilt inte för familjer med barn. Istället verkar det rödgröna styret fokusera dyr nyproduktion som inte vanliga barnfamiljer har råd med. Det rödgröna styret tvingar ut barnfamiljerna till kranskommunerna och med dem skatteunderlaget.

Dessutom verkar det som att vänsterstyret inte tar hänsyn till behovet av bostäder för barnfamiljer i sin planering. Nya byggprojekt som påbörjas i staden tenderar att vara små lägenheter, vilket gör det svårt för familjer att hitta en bostad som passar deras behov.

Konsekvenserna av vänsterstyrets bostadspolitik är allvarliga. Många familjer tvingas flytta ut ur staden för att hitta en prisvärd bostad, vilket leder till en minskning av mångfalden och kan ha negativa konsekvenser för stadens utveckling.

Det är dags för vänsterstyret att ta bostadsbristen på allvar och prioritera behoven hos alla invånare, inklusive familjer med barn. Vi behöver en bostadspolitik som fokuserar på att bygga prisvärda bostäder för alla. Om vi inte löser bostadsproblemen riskerar vi att tvinga bort fler och fler barnfamiljer från staden och skapa en allt mer ojämn stad mer mer pendling.

Läs även andra artiklar på bloggen i detta ämne här och här.