Se alla
Göteborgs elever underpresterar i matematik

Göteborgs elever underpresterar i matematik

Vad kan vi göra åt det?

Tisdag 7 mars 2023

Matte är det ämne där flest elever i grundskolan underkänns. Dessutom misslyckas nästan 60 procent av alla elever på yrkesprogrammen i Göteborg på de nationella proven, vilket är betydligt sämre än rikssnittet enligt GP. Göteborgs elever underpresterar i matematik.

Matematik är en grundläggande färdighet som är nödvändig för att kunna delta fullt ut i dagens samhälle. Det är därför viktigt att vi ser till att våra barn har de nödvändiga verktygen för att lyckas i detta ämne. Liberalerna har har presenterat skarpa förslag på att höja skolresultaten, läs mer på hemsidan.

– Vi är en ingenjörsstad där våra barn inte kan räkna. Det funkar ju inte, säger Axel Darvik skoloppositionsråd.

Vi kan inte bortse från den påverkan som pandemin har haft på våra barns utbildning. Från distansundervisning till avbrott i lärandet på grund av sjukdom, har våra elever utsatts för utmaningar som vi aldrig tidigare har upplevt. Men det är vår uppgift att se till att de inte hamnar efter i skolan.

Vi måste därför göra allt vi kan för att stödja lärare och elever i denna utmanande tid. Vi måste se till att våra lärare har de resurser och verktyg de behöver för att kunna undervisa på bästa möjliga sätt. Det kan handla om att se över läromedlen, genomföra satsningar på fortbildning eller att ge eleverna möjlighet till extrastöd utanför ordinarie undervisningstid.

Vi måste också ge eleverna stöd på ett personligt plan. Till att börja med få eleverna att känner sig sedda och hörda, och att vi arbetar för att minska stress och oro bland våra ungdomar. Vi behöver utveckla undervisningen och se till att alla eleverna behåller lusten att lära. I GP berättar matematikläraren Helen Svensson om hur man gör matematik lustfyllt och hur alla kan lära sig matematik.

Genom samarbete mellan föräldrar, lärare, politiker och elever kan vi säkerställa att våra barn inte hamnar efter i skolan. Göteborgs elever ska inte behöva underprestera i matematik. Ingenjörsstaden Göteborg ska vara ledande i matematik.