SKL släppte nyligen 2017 års rapport av Öppna Jämförelser för grundskolan. Göteborgs kommunala skolor rasar flera placeringar och är nu på 238:e plats i rankingen av Sveriges 290 kommuner. År 2016 var placeringen 212.  – Det är tydligt att Göteborg behöver en skolpolitik som sätter kunskapsuppdraget först. Göteborgarna förtjänar en bättre skola, säger Helene Odenjung (L).

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen minskar
Endast 62 procent av de elever som går i de kommunala skolorna i Göteborg klarar kunskapskraven, jämfört med 69 procent år 2016. Det i jämförelse med de fristående skolorna i Göteborg där närmare 80 procent uppnår kunskapskraven i årskurs 9.

Årets ranking är ytterligare en bekräftelse på att Göteborgs styre gör allt annat än rätt. Den rödgröna skolpolitiken i Göteborg är ett misslyckande och nu krävs rejäla förändringar, fortsätter Helene Odenjung (L).

Krävs långsiktiga satsningar på skolan
Stadsdelarna som under en lång tid har varit skolnämnder har misslyckats med sitt uppdrag. Under 2018 kommer skolan att lyftas från stadsdelsnämnderna och ansvaret ligga i en central nämnd och förvaltning. Något som Liberalerna har drivit under många år. Men för att lyfta skolan och kunskapsresultaten krävs det mer.

-Vi behöver öronmärka resurserna, stärka rektorerna, lyfta lärarna och skapa arbetsro klassrummet.  Tidiga insatser kräver också tidiga utvärderingar av hur eleverna ligger till mot skolans mål. Varenda unge, oavsett bakgrund i Göteborg, ska få de kunskaper som hon eller han behöver för att kunna uppnå sina drömmar, avslutar Helene Odenjung (L).