I kölvattnet av #tystiklassen och #metoo ska utbildningsnämnden kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp i skolan. Förslaget kommer från Helene Odenjung (L).

– Allt färre elever känner sig trygga i skolan och vi vet att trakasserier och mobbning är vanligare idag. Det här är ett nationellt problem och vi måste ta reda på förekomsten av sexuella övergrepp och trakasserier i skolan i Göteborg, säger Helene Odenjung (L), kommunalråd.

#tystiklassen
Bransch efter bransch har gått ut i upprop mot sexuella övergrepp, trakasserier och sexism. Nu har även skolans värld gått ut i ett upprop där över 200 vittnesmål har samlats in från elever från grundskolan till gymnasiet.

– Det handlar om barn och ungas frihet från övergrepp och därför behövs en kartläggning som visar hur lägesbilden är i Göteborg. Vi vet att det förekommer men vi måste veta mer för att kunna ta till rätt verktyg för att stävja utvecklingen, säger Helene Odenjung (L)

-Vi har bekämpat ojämställdhet i över 100 år men det är tydligt att vi har en lång väg kvar. Men om vi ska vända på den här utvecklingen måste vi föräldrar ta vårt ansvar. Alla vuxna som har ungdomar omkring sig, föräldrar, lärare eller rektorer måste hjälpas åt så att de kan hantera det här. Vi måste orka lyssna och vara vuxna, säger Helene Odenjung (L).

Färre elever i årskurs 9 trygga i skolan i Göteborg
Enligt elevenkäten 2017 är det allt färre elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan. År 2017 var siffran på andelen som kände sig trygga i skolan 74 procent, jämfört med 87 procent år 2014. Rapporten bygger på svar från 2572 elever i Göteborg.

– Det är en väldigt oroande trend som vi måste vända. Varenda unge i Göteborg ska känna trygghet i skolan, något annat kan vi inte acceptera. Med den här fördjupade kartläggningen hoppas jag på att kunna få fram mönster, men också skolor som särskilt sticker ut. Det krävs för att kunna ta till rätt åtgärder, fortsätter Helene Odenjung (L).

Mobbning och trakasserier på sociala medier allt vanligare
Enligt Friends nätrapport från 2017 har var tredje ung blivit utsatt för nätkränkningar det senaste året. 18 procent av tjejerna har blivit utsatta för sexuella trakasserier på nätet. Varannan ung har sett vuxna bete sig illa mot andra vuxna på nätet och bland äldre barn, 16-åringarna, svarar hela 80 procent att de sett vuxna bete sig illa online.

– Trakasserier liksom sexuella trakasserier förekommer numera ofta på nätet på sociala medier. Man kan med enkla medel förstöra unga människors liv helt anonymt. I grund och botten handlar detta om föräldraansvar – vi föräldrar tror att vi vet hur våra barn beter sig på nätet och att vi har koll, men det är långt ifrån sanningen. Vi vet väldigt lite om vad som händer på nätet, avslutar Helene Odenjung (L).