Liberalerna Göteborgs rådgivande provval till listorna för Kommunfullmäktige,
Regionfullmäktige och Riksdagen är avslutade och färdigräknade.

Ta del av resultatet från det rådgivande provvalet. 

Det rådgivande provvalet är en del av Liberalerna Göteborgs Nomineringskommittés process för att
bereda förslag till listor som ska fastställas av Liberalerna Göteborgs beslutande
medlemsmöte den 27 januari.

I medlemsmötets instruktion till kommittén från årsmötet 2017 framgår det rådgivande provvalet
som ett av flera instrument som kommittén har att arbeta med där de bland annat ska sträva efter
könsmässigt varvade listor samt sträva efter listor som präglas av både mångfald och geografisk
spridning. Listorna ska även representera förnyelse och erfarenhet. I provvalet har varje
röstberättigad medlem haft flera röster att fördela men inget tvång att använda alla sina röster.
Valdeltagandet i provvalen har varierat mellan listorna och landade på 31 % för kommunlistan,
29% för regionlistan och 31% för riksdagslistan. I jämförelse med hur valdeltagandet i
medlemskåren såg ut för fyra år sedan så är det ett något lägre deltagande.

– Från Nomineringskommittén tar vi nu med oss resultaten i den vidare processen för att
bereda så bra förslag som möjligt för medlemskåren att ta ställning till i januari, säger Pia
Karlsson, Nomineringskommitténs sammankallande.

Valresultatet har gett en god indikation på vilka kandidater som föredras som förstanamn på
listorna. Helene Odenjung med sina 139 röster har fått flest röster till Kommunlistan liksom
Helena Holmberg med 138 röster till Regionlistan och Robert Hannah med sina 151 röster till
Riksdagen.

– Det är viktigt för oss att arbeta med listorna som helhet och varje kandidat räknas.
Kommittén kommer nu arbeta vidare i sitt beredningsarbete och vi räknar med att kunna
presentera våra förslag till listor som senast i mitten av januari 2018, avslutar Pia
Karlsson.

Ta del av resultatet från det rådgivande provvalet. 

För mer information:
Pia Karlsson
Sammankallande i Nomineringskommittén
0708-27 07 00