Se alla
Lina, Eva-Lena, Harriet

Mammografi för äldre kvinnor

Fredag 17 mars 2023

I dagens politiska klimat är det oacceptabelt att äldre kvinnor stängs ute från mammografin. Som liberalerna Harriet Andreasson, Eva-Lena Haag och Lina M. Eriksson skriver i GP, är det helt enkelt inte försvarbart att försummelsen av äldre kvinnor sker när det kommer till preventiv vård. Därför vill Liberalerna Göteborg införa mammografi för kvinnor äldre över 74 år i VG regionen. Det är en orättvis och farlig praxis som inte kan tolereras att ha en övre gräns på 74 år för mammografi.

Mammografi är en av de viktigaste metoderna för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede, och det är därför av yttersta vikt att alla kvinnor, oavsett ålder eller socioekonomisk status, får tillgång till denna tjänst. Tyvärr ser vi idag att äldre kvinnor ofta prioriteras bort, vilket i praktiken innebär att de lämnas utan möjlighet till tidig upptäckt av bröstcancer.

Mammografi är en viktig diagnostisk metod för att upptäcka bröstcancer i tidiga stadier. Men i många regioner i Sverige är mammografin endast tillgänglig för kvinnor i åldrarna 40 till 74 år. Detta innebär att kvinnor över 74 år utesluts från denna livräddande undersökning. Detta är särskilt oroväckande med tanke på att risken för bröstcancer ökar med ålder.

Harriet Andreasson, Eva-Lena Haag och Lina M. Eriksson påpekar i sin artikel att detta är en form av diskriminering av äldre kvinnor, vilket är helt oacceptabelt. Kvinnor över 74 år borde ha samma rätt till vård som yngre kvinnor. Mammografi bör vara tillgängligt för alla kvinnor som behöver det, oavsett ålder.

Men detta handlar inte bara om rättvisa och lika tillgång till vård. Det handlar också om att rädda liv. Tidig upptäckt av bröstcancer är avgörande för en framgångsrik behandling och överlevnad. Att utesluta äldre kvinnor från mammografi kan leda till att många kvinnor missar möjligheten till tidig upptäckt och behandling av bröstcancer.

Så vad kan göras för att ändra denna orättvisa praxis? För det första behöver regionerna ompröva sina riktlinjer för mammografi och ta hänsyn till åldersrelaterade risker för bröstcancer. För det andra behöver det finnas mer resurser tillgängliga för att säkerställa att mammografi är tillgängligt för alla kvinnor som behöver det. Och för det tredje behöver vi en bredare diskussion om hur vi kan förbättra vården för äldre kvinnor i allmänhet.

Det är hög tid att vi tar upp denna viktiga fråga och arbetar för att säkerställa att alla kvinnor har samma rätt till vård, oavsett ålder. Vi kan inte tillåta att äldre kvinnor stängs ute från mammografi och riskerar att förlora sina liv på grund av en orättvis praxis. Det är dags att agera nu.

Läs mer om Liberalerna Göteborgs politik för äldre på vår hemsida.