I dag släppte Svenskt näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i Sverige. Göteborg som vid förra årets ranking låg på plats 206 av Sveriges 290 kommuner sjunker nu ytterligare 16 placeringar och hamnar på 222 plats. Göteborg har sedan 2010 rasat 152 placeringar.

– Det här är en trend som håller i sig och rankingen konstaterar att vi halkar ännu lägre ned i rankingen av Sveriges 290 kommuner. Det är dags att inse att företagandet är det som bär upp stora delar av välfärden, det är där jobben skapas, och vi måste från politiskt håll se till att främja företagsklimatet i Göteborg. Att företagsklimatet fortsätter att försämras är allvarligt. Utan företagande stannar välfärden, säger Helene Odenjung (L), kommunalråd.

Sjunker på sju av 12 områden
Enligt Svenskt näringslivs företagarenkät försämrar Göteborgs stad sin position på sju av tolv områden. Några av dessa är tele- och it-nät, tillgång till kompetens, service till företagen och konkurrens från kommunen.

Vi ser försämringar på flera viktiga områden i företagarenkäten som är viktiga framtidsfrågor för Göteborg. Mätningen speglar väl den styrande ledningens attityder till företagandet. Det räcker att titta på vad de har sagt om privata aktörer inom hemtjänsten och daglig verksamhet. Säger man att dessa aktörer ”profiterar på välfärden” som vänstern gör så visar det på att man inte har förstått att företagande och innovation utvecklar och förbättrar välfärden, avslutar Helene Odenjung (L).