Se alla
Pär Lundqvist

Regionen slopar avgift för vård efter våldtäkt

Onsdag 16 november 2022

Liberalerna anser inte att patienter som söker vård efter våldtäkt ska betala någon patientavgift. Nu har även Regionstyrelsen fattat ett beslut som innebär att regionen slopar avgift för vård efter våldtäkt.

Det är en olycklig avgift och vi behöver förändra detta, säger Pär Lundqvist till P4 Skaraborg.

Enligt Regionstyrelsens ordförande Pär Lundqvist (L) har hans bild varit at regionen inte har haft någon patientavgift för dessa besök. Det har nu visat sig att beroende på hur personen söker vård så kan man få en patientavgift, denna lucka i reglerna åtgärdas nu. Beslutet vinner laga kraft först efter att Regionfullmäktige beslutat om det den 29 november.