I dag har Liberalerna vid en pressträff på Rådhuset lagt fram ny inriktning för bostadspolitiken i Göteborg. Förslaget som nu väcks i kommunfullmäktige innebär en kraftig utbyggnad av bostäder i stadens yttre områden.

Nuvarande bostadspolitik leder till ökat utanförskap och segregation. Ska vi lyckas nå målet om ett jämlikt Göteborg behöver bostadspolitiken läggas om. De långsiktiga planerna som finns nu täcker bara en tredjedel av behovet. Liberalerna menar att staden inte kan fortsätta att bara byggas infrån och ut. Staden behöver utveckla glesa områden längre ut för att inte gapet mellan utanförskapsområden och centrala Göteborg ska öka.

– Bristen på bostäder kan bara byggas bort. Göteborg måste kraftigt höja sina ambitioner om det ska vara möjligt att möta en större befolkning. Vi ser en potential på bostäder för över 300 000 göteborgare. Det behövs bostäder till både unga, gamla, barnfamiljer och singlar. Det är hög tid att bygga samman Göteborg, bryta med utanförskap och skapa framtidstro, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L).

– Det behövs en plan för ett kraftigt ökat byggande i Göteborg. Vi föreslår att utbyggnaden sker enligt UN Habitats fem principer för hållbara städer, att minst 40 % är eget ägande och fokus för utbyggnaden är områden med gles befolkning och god kollektivtrafik. Så bygger vi ett hållbart Göteborg, säger Axel Darvik, vice ordförande i Miljö- och klimatnämnden (L).

– Göteborg har redan en stor bostadsbrist och för att möta befolkningsökningen krävs betydligt fler bostäder. Vi måste liberalisera och snabba upp hela plan- och byggprocessen från idé till inflyttningsfest. Därför lägger vi nu förslag om att använda områdesplaner där vi släpper på regleringen, säger Ann Catrine Fogelgren, vice ordförande i Byggnadsnämnden (L).

Läs förslaget till motion – Byggandet av det moderna Göteborg.

Se materialet från pressträffen

Göteborg och sverige står inför en stor bostadsutmaning från Liberalerna Göteborg