I dag har Liberalerna Göteborg presenterat sitt nya lokala äldreprogram. Programmet innehåller 30 förslag för en modern, rättvis och trygg äldreomsorg i Göteborg. Utan kommunala pekpinnar ska den äldre själv kunna bestämma när, hur och av vem hjälp och stöd ges.

Ann Catrine Fogelgren– Omsorgen av äldre i Göteborg har stora problem. Vi ser det inom hemtjänsten, vi har en allt längre kö till våra äldreboenden, verksamheten är underfinansierad, kvalitén försämras, vi ser en ökad otrygghet och ensamhet. Äldreomsorgen är i dag orättvis och präglas av misstro till den äldres förmåga att bestämma över sitt eget liv.
Det vill vi göra upp med efter valet. Nu är det hög tid att höja ambitionerna med målet att bli en av landets bästa städer att bli äldre i, säger Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (L).

Liberalerna vill lyfta kvaliteten inom äldreomsorgen genom att öka äldres inflytande och verka för att äldreomsorgen möter den äldres önskemål och behov. Fler aktörer måste få vara med i arbetet att lyfta äldreomsorgen.

– Göteborg har länge placerat sig bland de sämsta av Sveriges kommuner att vara äldre i. Kvalitén måste förbättras, äldre ska ges frihet att välja, det behövs ett fokus på det friska åldrandet och skapa trygghet på äldre dagar. Personalen är den viktigaste faktorn och måste få bättre förutsättningar i sitt arbete. De rödgröna har fått experimentera länge nog. Våra äldre förtjänar bättre, fortsätter Ann Catrine Fogelgren (L).

Läs och ladda ned programmet Leva livet hela livet (pdf).