Se alla

Vi ser nu hur priserna ökar i butiken, vid bensinstationerna och på elen. Inflationen ökar och räntorna höjs. Alla dessa höjningar blir tillsammans en stor påfrestning på den vanliga Göteborgarens privata ekonomi. Göteborg som stad har gjort stora vinster samtidigt som välfärden förbättrats med höjd elevpeng och satsningar på socialtjänst och äldreomsorgen. Nu vill vi ha sänkt skatt i Göteborg för att hjälpa göteborgarna när tiderna blir tuffare.

Välfärden

Vi i Liberalerna värdesätter välfärden. Samtidigt vill vi att våra gemensamma resurser ska hanteras varsamt och gå till rätt saker. Vi ser idag hur göteborgarna inte får det de betalar för. En jämförelse med andra kommuner visar att göteborgarna får mindre välfärd för pengarna. Vi vill att Göteborg har Sveriges bästa välfärd. Därför vill vi att staden fokuserar på kärnuppdraget. Skolan ska var världsledande. Förskolan ska erbjuda en stimulerande lärande miljö. Samtidigt ska vi ta hand om de årsrika. Vi måste skära i byråkratin och avveckla meningslösa projekt. Kommunens fokus ska vara välfärdens kärna. För att stärka den lanserar vi tillsammans med en skattesänkning även en satsning på 150 miljoner mer till välfärdens kärnuppdrag.

Går det att sänka skatten och ändå ge mer till välfärden?

Vi har gått igenom stadens ekonomi noga. Göteborgs stad har gjort vinster på 13,5 miljarder kronor bara den senaste mandatperioden. Detta trots att vi har gett mer än någonsin till skola och omsorg. Det visar att göteborgarna betalar för mycket skatt utan att pengarna för den skull går till välfärden. Vi ser att staden ägnar sig åt byråkrati och dubbelarbete. När vi synar ett ärende om ungdomsbrottslighet framlagt till kommunstyrelsen visar det sig att det finns 17 (!) planer och styrande dokument som styr hur staden ska arbeta med ungdomsbrottslighet. Producerar vår stad mer handlingar än verksamhet? Ett möte i någon av stadens nämnder slösar flera kilo papper bara i dokument.

När vi tittar närmare på Göteborgs stads bolagsdel ser vi ett imperiebygge. Ett imperium som bara blir större och större för varje år. Stadens affärsdrivande delar har ett marknadsvärde på hisnande 131 miljarder. Dessa företag levererar inte tillräckligt tillbaka till Göteborgarna. De ger varken utdelning eller erbjuder billigare tjänster till göteborgarna. Hyrorna i bostadsbolagens bestånd, som exempel, påverkas inte av eventuella vinster. De regleras via den så kallade bruksvärdesmodellen. Därför kommer hyrorna inte heller att höjas då vi sänker skatten.

En låg avkastning – 1,5 % från bostadsbolagen och 3 % från övriga kommersiella verksamheter – skulle ge göteborgarna 1,7 miljarder kronor. Det skulle finansiera både välfärdssatsningen på 150 miljoner kronor och skattesänkningen.

Privatekonomi

Idag är det fortfarande 23 000 göteborgare som inte har ett jobb. När allt blir dyrare kommer många familjer behöva dra åt svångremmen och det blir tuffare för lokala företag. Vi riskerar då att hamna i en negativ spiral där fler blir arbetslösa. Genom att sänka den kommunala skatten kan vi i Göteborg stötta göteborgarna och hålla uppe köpkraften. I dåliga tider är det mycket viktigt att stötta hushållen ekonomiskt så att de kan hålla hjulen igång tills ekonomin vänder. Den kommunala skatten är en ”platt” skatt dvs att alla betalar lika stor procent av sina inkomster. Det innebär att de med låga inkomster tjänar mest på en sänkning. Det är dessutom de hushåll med låga inkomster som som har minst marginaler när priserna går upp.

Bo i Göteborg

Göteborg betalar mest av alla storstadskommuner i skatt. Här ligger vi på 32,6 kr per hundra kronor, medan man i Stockholm betalar 29,82 kr. Även när vi jämför oss med kranskommunerna betalar göteborgarna högre skatt. I Mölndal betalar
man 31,99 och i Partille 31,44. Med liberalernas skattesänkning skulle Göteborg hamna på 31,6 kronor och placera sig mellan Mölndal och Partille.

Vår föreslagna skattesänkning med en krona gör stor skillnad. För en ensamstående låginkomsttagare skulle det betyda 2 000 kronor kronor mer per år i plånboken. För ett vanligt pensionärspar skulle det kunna innebära nästan 5 000 kronor och en akademikerfamilj skulle få behålla närmare 9 000 kronor mer av sina pengar.

Hur mycket mer får jag?

 

Nyheter

öppenhet kring Karlastaden
24 maj 2024

Karlatornet: En Affär i Motvind

Den omdebatterade miljardaffären i Karlastaden, där Göteborgs stads bostadskoncern AB Framtiden köpt majoriteten av byggrätterna, har återigen hamnat i rampljuset. Göteborgs-Posten rapporterade nyligen om…

 • Shotspotter
  12 maj 2024

  Skottdetekteringssystem

  Göteborg har stått inför en oroande ökning av skjutningar och sprängningar de senaste åren, vilket har skapat en atmosfär av rädsla och osäkerhet bland…

 • Axel Darvik, Lotta Nachemson
  3 maj 2024

  När skolresurserna minskar, drabbas barnen hårdast

  I en nyligen publicerad debattartikel i Göteborgs-Posten, belyser Axel Darvik och Lotta Nachemson, ledande Liberalerna-representanter i Göteborg, den skadliga effekten av de senaste nedskärningarna…