Se alla

Ersätt Rosenlundverken med bostäder!

Rosenlundsverket ska avvecklas, kanske tidigare än beräknat. Det öppnar för möjligheter att föra Göteborg ännu närmare vattnet. Här vill vi se bostäder, näringsliv och stadsliv nära kajerna med utsikt över stadens stolta historia.

Fredag 19 januari 2024

Rosenlundsverket ska avvecklas, kanske tidigare än beräknat. Det öppnar för möjligheter att föra Göteborg ännu närmare vattnet. Här vill vi se bostäder, näringsliv och stadsliv nära kajerna med utsikt över stadens stolta historia. När verket väl avverkas är Liberalerna för en positiv stadsutveckling som tar fasta på det fina läget och stadens behov. Göteborgs innerstad ska vara en välkomnande plats för dess invånare. I samarbete med M, D och KD skriver vi om vikten av att prioritera bostadsbyggande framför att förvandla Rosenlundsverket till en rejvklubb.

När Rosenlundsverket avverkas vill Liberalerna utveckla staden mot vattnet.

Eva Flyborg, Liberalernas representant i stadsbyggnadsnämnden, understryker områdets potential för stadens tillväxt och dess attraktiva läge vid älven. Vi strävar efter att skapa nya stadskvarter i klassisk stil, med särskild fokus på bostäder för att möta behoven och skapa en livfull och trygg stadsdel. Det skriver hon i en debattartikel i GP ihop med oppositionen.

Bostäder och handel gynnar stadsutvecklingen

I motsats till förslaget att göra Rosenlundsverket till en ”rejvklubb”, understryker vi att innerstaden behöver fler bostäder för att stödja handel och bredda utbudet. Eva Flyborg betonar behovet av välgrundade och långsiktiga beslut som gynnar göteborgarna över kortsiktiga nöjesalternativ. För oss är det inte kommunens roll att styra var människor festar. Kommunen ska underlätta för och stötta verksamheter som klubbar för dans eller annat nöjesliv, men sådant ska växa fram organiskt.

Visst är det ”coolt” med rejvklubb, men ännu coolare med en ansvarsfull stadsutveckling.

”Berghain” light har andra partier förespråkat att kommunen på något sätt ska lösa. Det är ett populärt dansställe som ligger i ett industriområde i utkanterna av Berlin. Utmärkt om efterfrågan och initiativ möts för att skapa något energiskt och framgångsrikt på en plats som underlättar dess marknadsmässiga succé.

Vi tycker att byggnaden bör rivas

Liberalerna är bekymrade över den potentiella negativa påverkan av att behålla Rosenlundsverket i dess nuvarande form. Eva Flyborg varnar för de konsekvenser som kan uppstå genom att äventyra stadens ekonomi. Vi vill inte har fler konstiga kommunala projekt. Liberalerna vill vårda skattebetalarnas pengar. Vi behöver bygga bostäder och skapa en attraktiv stadsdel för både göteborgare och besökare.

Det är ekonomiskt allvarsamma tider där Masthuggskajen kommer gå med mångmiljonförlust och vi måste prioritera kommunens kärnverksamhet. Just på Rosenlundstomten finns möjlighet att bygga lite högre och få planen att gå med överskott.

Vi är övertygade om att satsningar på bostäder kommer att öka tryggheten och skapa en mer dynamisk och hållbar stad.

Bra med dans på privata initiativ

För oss är det coolt med rejvklubbar, men ännu coolare är kloka förslag för göteborgarnas bästa. Staden bör främja näringsliv och civilt samhällsliv men inte tala om för folk var de ska dansa.

För Liberalerna är det enkelt, vi placerar människorna och deras behov i centrum av stadsutvecklingen. Vårt tydliga fokus på att prioritera bostadsbyggande innerstaden speglar vårt engagemang för göteborgarnas välbefinnande och stadens långsiktiga utveckling.

Debattartikeln i GPhttps://www.gp.se/debatt/innerstaden-behover-fler-bostader-inte-en-rejvklubb.2fb65c7f-0b61-4c0c-9259-e82c2443b0d0