Se alla
Över 100 miljoner mer till skolan

Över 100 miljoner mer till skolan

Göteborg gör nya överskott 2022, vilket nu satsas på välfärden

Fredag 13 maj 2022

Över 100 miljoner mer till skolan och utbildningsinsatser redan i år. Det blir resultatet av en överenskommelse mellan Alliansen och Demokraterna efter att skatteprognosen visar på ett överskott för Göteborg på en nära en halv miljard kronor.  

-Det här visar att Göteborg absolut kan sänka skatten med en krona och fortfarande stärka välfärdens kärnuppdrag, säger Axel Darvik, som är nöjd med överenskommelsen. 

Göteborgs stad gör ett överskott på dryga 450 miljoner kronor 2022. Det visar den nya skatteprognosen som tagits fram inför nämndernas delårsrapporter. Nu kan den sedan tidigare lagda budgeten stärkas upp ytterligare på kommunal kärnverksamhet. 

-En satsning på barn och unga är en satsning på framtiden. En bra skolgång är vaccinet mot mycket ont, säger Liberalernas kommunalråd Axel Darvik. 

Och mycket av pengarna går nu till trygghet, satsningar på utbildningssektorn och för att stärka den sociala verksamheten i staden.  

-Med bättre och fler läromedel och tidiga insatser kan vi stötta de svaga och uppmuntra till en positiv pluggkultur, säger Axel Darvik. 

Ytterligare 25 miljoner kronor till nya läromedel gör att vi hamnar på 1500 kronor per elev. Med det ligger Göteborg i topp i Norden, i nivå med Finland som satsar mest.  

50 miljoner kronor går till elevhälsa och tidiga insatser för att upptäcka elever som behöver extra stöd.  

-Vårt mål att skapa trygghet och studiero i skolan ligger bergfast, säger Axel Darvik. 

GBG & co får 10 miljoner ytterligare för Sommarstaden, en satsnings som ligger Liberalerna varmt och hjärtat. En vacker stad med liv och rörelse skapar trygghet och viktiga möten för integration och förståelse. 

SAMMANFATTNING
 • 180 miljoner kronor till socialnämnderna för trygghetsstärkande åtgärder. Det handlar bland annat om stöd till personalen, förstärkt avhopparverksamhet och intensifierat arbete mot våld i nära relation.
 • 100 miljoner kronor till trygghet, sociala insatser och förbättrad elevhälsa.
 • 45 miljoner kronor till läromedel och insatser för studiero i förskola, grundskola och gymnasieskola.
 • 85 miljoner kronor till kvalitetshöjande insatser inom funktionsstöd.
 • 40 miljoner för bemanning och höjd kvalitet inom äldreomsorgen. 

DN och GP skriver om Alliansens och Demokraternas satsning på välfärden.

Nyheter

Liberalerna vill sänka kommunalskatten
22 maj 2022

Liberalerna vill sänka kommunalskatten

Liberalerna vill sänka kommunalskatten i Göteborg med 1 krona för att skapa nya jobb och långsiktigt stärka välfärden. Göteborgarna betalar nästan 3 kronor högre…

 • Över 100 miljoner mer till skolan
  13 maj 2022

  Över 100 miljoner mer till skolan

  Över 100 miljoner mer till skolan och utbildningsinsatser redan i år. Det blir resultatet av en överenskommelse mellan Alliansen och Demokraterna efter att skatteprognosen…

 • Axel Darvik, Finn Lau, Simona Mohamsson
  5 maj 2022

  Gui Minhai fyller år idag

  I dag fyller den fängslade göteborgska förläggaren och poeten Gui Minhai år.  Gui Minhais öde berör alla som kämpar för yttrande-, tanke- och pressfrihet. Liberalernas…

 • Eva Flyborg Liberalerna Göteborg
  4 maj 2022

  Liseberg ändrar sig om Polketten

  Liseberg ändrar sig om avgifter för dans och konserter. Detta efter att bland andra Eva Flyborg (L), vice ordförande för Göteborg & co gått…