Inget är omöjligt. Så sa en amerikansk president vi gillar för några år sedan. Det var sant då. Och det är lika sant nu. Vi kan fortfarande göra underverk, vända kurvor och skapa framtidstro. Vi kan korta köerna och öka tryggheten och göra livet mycket bättre för många människor.

Den resan kräver inte mycket pengar. Du måste varken ha hög utbildning eller rätt efternamn. Det spelar ingen roll varifrån du kommer. Det viktiga idag, är vart du vill!

Du tänker att i Göteborg är det extra tufft. Därför behövs nya idéer och nya krafter ska ta vid. Du har rätt i det. Det är precis vad vi också vill. Och vad väldigt många göteborgare vill, om vi ska döma efter väljarundersökningar. Fast du som kan lite om kommunal politik ser att förändringen alla önskar inte alls är självklar. Nya partiet Demokraterna säger att de inte tänker stödja något parti som inte stoppar Västlänken. Det kan lämna ordförandeklubban till största block: Just nu till Socialdemokraterna, eller blir det rent av Vänsterpartiet? Kanske inte vad de göteborgsdemokratiska väljarna hade tänkt sig? I synnerhet inte som Västlänken blir byggd ändå, det beslutet ligger inte i Göteborg.

Vi kan ena ljusa demokratiska och liberala krafter i vår stad och byta ut smussel och slöseri mot etik och moral. Vi kan omfamna framtiden och se att stora infrastrukturprojekt är ett tecken på att vår stad växer. Ja, vi kan. Och vi ska vara stolta över det.

Läs mer om Liberalernas politik för en bättre miljö  samt trafik, infrastruktur och kollektivtrafik. Just det, och Västlänken.